CDS 5 năm EUR BNP Paribas (BNPP5YEUAM=R)

Paris
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
55.23
+1.05(+1.94%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
55.2355.23
Biên độ 52 tuần
48.5889.55
Giá đ.cửa hôm trước
54.18
Biên độ ngày
55.23-55.23
Biên độ 52 tuần
48.58-89.55
Giá cả
-
Phạm Vi Giá Cả
-
Lãi phiếu
-
Ngày Đáo Hạn
-
Thay đổi 1 năm
-5.93%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Trái phiếu
Nhóm:CDS
Thị trường:Pháp
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BNPP5YEUAM=R?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc