CDS 1 năm EUR BNP Paribas (BNPP1YEUAM=R)

Paris
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
25.24
-0.99(-3.77%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
25.2425.24
Biên độ 52 tuần
14.5447.10
Giá đ.cửa hôm trước
26.23
Biên độ ngày
25.24-25.24
Biên độ 52 tuần
14.54-47.1
Giá cả
-
Phạm Vi Giá Cả
-
Lãi phiếu
-
Ngày Đáo Hạn
-
Thay đổi 1 năm
-4.65%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Trái phiếu
Nhóm:CDS
Thị trường:Pháp
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BNPP1YEUAM=R?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc