🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

HHV lên kế hoạch phát hành 150 triệu cp để huy động vốn thực hiện loạt dự án

Ngày đăng 09:46 15/04/2024
© Reuters

Theo Dong Hai

Investing.com – CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HM:HHV) có kế hoạch phát hành tổng cộng gần 170 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 5.816 tỷ đồng qua ba hình thức chào bán riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2023.

HHV cho biết phương án chào bán tối đa 74,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 dự kiến được thực hiện sau khi công ty kết thúc việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên, do thời gian triển khai 2 phương án chào bán/phát hành nói trên kéo dài hơn dự kiến (ngày kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là ngày 15/1/2024), công ty đã không thực hiện được các thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo như phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty, nhằm mục đích tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông của HHV, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ huỷ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua năm 2023 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho năm 2024 - 2025.

Về phương án chào bán riêng lẻ năm 2024, HHV dự kiến phát hành tối đa 73,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

HHV sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cp).

Toàn bộ số tiền thu được tối thiểu là 735 tỷ sẽ được dùng để góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với mức tối thiểu 145 tỷ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, HHV dự kiến phát hành tối đa 75,8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền mua 100:15 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua và cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 15 cổ phiếu mới).

HHV sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cp). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Toàn bộ số tiền 759 tỷ thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khoảng 358 tỷ, còn lại 360 tỷ sẽ dùng để đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đào tạo nhân lực và khoa học công nghệ.

Ngoài ra, HHV còn dự kiến phát hành 20,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1. Thời gian phát hành là trong năm 2024, ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Năm 2024, HHV đề xuất phương án chi trả cổ tức tối đa là 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo riêng của công ty mẹ.

Về kế hoạch lợi nhuận HHV lên kế hoạch 3.146 tỷ doanh thu thuần, 404 tỷ lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 17% và 11% so với năm 2023.

Đối với các dự án đã và đang vận hành, thi công, HHV dự kiến tiếp tục bổ sung vốn chủ sở hữu vào các dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Hải Vân, Cù Mông) và dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Bên cạnh việc tham gia với vai trò là nhà đầu tư trực tiếp, Công ty cũng sẽ tham gia các dự án cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo với vai trò thu xếp vốn (thông qua hợp tác kinh doanh, cho vay, hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật).

Công ty sẽ thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay của dự án. Với dự án cải tạo Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HM:CTG) tài trợ cho dự án, HHV sẽ thế chấp toàn bộ cổ phần và các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phần CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa do HHV sở hữu và hoàn thiện các thủ tục trong năm 2024.

Đối với dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tùy theo việc đàm phán điều kiện với bên cho vay của dự án, HHV có thể thế chấp toàn bộ cổ phần và các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phần CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh do HHV sở hữu để đảm bảo cho khoản vay tài trợ cho việc thực hiện dự án.

Ngoài các dự án đã và đang thực hiện, công ty sẽ cùng CTCP Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) và các đối tác khác tiếp tục tham gia thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ. Các dự án được triển khai thi công sẽ đem lại nguồn công việc dồi dào cho công ty (thi công xây lắp, quản lý vận hành, thu phí).

Doanh nghiệp cho biết để đảm bảo nguồn lực triển khai các dự án mới, công ty dự kiến tiếp tục huy động vốn thông qua các phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu như đề cập ở trên.

Một số dự án HHV triển khai trong giai đoạn 2024 – 2026

Nguồn: Tài liệu họp ĐHCĐ Đèo Cả

Bạn chưa biết cách phân tích và định giá doanh nghiệp dựa trên các thông tin về lợi nhuận và doanh thu? Đừng lo, chúng tôi có công cụ định giá và phân tích cho bạn. InvestingPro giúp bạn biết giá hợp lý để mua và bán cổ phiếu. Dễ sử dụng với mọi thông tin có sẵn cho nhà đầu tư không chuyên, InvestingPro còn có chi phí hấp dẫn (chỉ trong năm nay). Hãy tìm hiểu về công cụ này tại đây để nhận được ưu đãi từ mã chiết khấu:

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.