🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50%NHẬN ƯU ĐÃI

MyMD Pharmaceuticals mở rộng cổ phiếu ưu đãi

Biên tập viênNatashya Angelica
Ngày đăng 03:43 25/06/2024
MYMD
-

BALTIMORE, MD - MyMD Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: MYMD), một công ty chuyên về các chất chẩn đoán in vitro và in vivo, đã đệ trình sửa đổi Giấy chứng nhận chỉ định của mình với Bộ trưởng Ngoại giao Delaware, tăng hiệu quả số lượng cổ phiếu được ủy quyền của Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series G. Sửa đổi này, được đệ trình vào thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024, nâng số lượng cổ phiếu được phép từ 8.950 lên 12.826.273.

Việc mở rộng ủy quyền cổ phiếu ưu đãi cho phép MyMD Pharmaceuticals có khả năng phát hành thêm cổ phiếu dưới dạng thanh toán cổ tức "bằng hiện vật", theo các điều khoản được quy định trong Giấy chứng nhận chỉ định.

Hành động này tuân theo thỏa thuận với một số nhà đầu tư được công nhận, như được tiết lộ trong hồ sơ SEC trước đó vào Chủ nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2024. Các nhà đầu tư, được mô tả là "Chủ sở hữu bắt buộc", đã đồng ý với sửa đổi, được chính thức hóa trong Thỏa thuận sửa đổi vào cùng ngày.

Giấy chứng nhận sửa đổi, trong đó có các chi tiết của sự thay đổi này, có hiệu lực khi nộp cho Bộ trưởng Ngoại giao. Việc điều chỉnh này là một phần của Hợp đồng mua bán chứng khoán rộng hơn mà công ty đã ký kết vào ngày 20/5/2024. Theo thỏa thuận này, MyMD Pharmaceuticals đã đồng ý bán cổ phần của Cổ phiếu ưu đãi và chứng quyền mua cổ phần của cổ phiếu phổ thông của công ty cho Người nắm giữ.

Động thái chiến lược này của MyMD Pharmaceuticals là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm quản lý cấu trúc vốn và cung cấp sự linh hoạt trong các giao dịch tài chính. Cổ phiếu phổ thông của công ty được niêm yết trên Thị trường vốn Nasdaq dưới mã MYMD.

Các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể tham khảo toàn văn Giấy chứng nhận sửa đổi, được đính kèm như Phụ lục 3.1 trong hồ sơ 8-K mới nhất của công ty. Thông tin liên quan đến các hành động này của công ty dựa trên các tuyên bố được đưa ra trong hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.