Dữ liệu phân tích các công ty tốt nhất: InvestingPro giảm tới 50% OffNHẬN ƯU ĐÃI

Giám đốc điều hành Procore Technologies bán hơn 550 nghìn đô la cổ phiếu

Ngày đăng 07:03 25/05/2024
PCOR
-

Trong một giao dịch gần đây, Steven Scott Davis, Chủ tịch Sản phẩm &Công nghệ tại Procore Technologies , Inc. (NYSE: NYSE:PCOR), đã bán 7.851 cổ phiếu phổ thông của công ty. Việc bán, diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2024, được thực hiện để trang trải các nghĩa vụ khấu trừ thuế liên quan đến việc chuyển nhượng các đơn vị cổ phiếu bị hạn chế. Theo yêu cầu của các kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu của công ty, giao dịch "bán để trang trải" không phải là một giao dịch tùy ý của Davis.

Cổ phiếu được bán với giá trung bình có trọng số là 70,17 đô la, mặc dù chúng được giao dịch trong phạm vi giá từ 69,67 đô la đến 70,67 đô la. Tổng giá trị cổ phiếu được bán lên tới 550.904 đô la. Sau giao dịch, Davis vẫn giữ cổ phần đáng kể trong công ty, sở hữu 219.652 cổ phiếu phổ thông của Procore Technologies.

Các nhà đầu tư và chủ sở hữu chứng khoán có thể yêu cầu thông tin chi tiết về số lượng cổ phiếu chính xác được bán ở mỗi mức giá trong phạm vi quy định từ người báo cáo, theo chú thích trong hồ sơ SEC.

Procore Technologies, có trụ sở tại Carpinteria, California, hoạt động trong ngành công nghiệp phần mềm đóng gói sẵn và được biết đến với các giải pháp phần mềm quản lý xây dựng. Giao dịch gần đây đã được tiết lộ trong hồ sơ Mẫu 4 gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, ngày 24/5/2024.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.