Hợp đồng Tương lai S&P 500 - 12/23

CME
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
4,573.00
+10.00(+0.22%)
Dữ Liệu Trì Hoãn

Dữ liệu Lịch sử Hợp đồng Tương lai S&P 500

Khung Thời Gian
Daily
30/10/2023 - 29/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
4,573.504,564.004,597.004,563.001.05M+0.23%
4,563.004,561.504,577.254,547.005.14K+0.04%
4,561.004,568.504,570.004,552.001.12M-0.16%
4,568.254,564.004,574.004,562.00572.70K-0.05%
4,570.754,563.254,572.754,562.00101.95K+0.08%
4,567.254,547.754,580.504,543.001.40M+0.35%
4,551.254,561.754,567.004,536.751.10M-0.24%
4,562.254,526.754,571.004,520.001.22M+0.85%
4,523.754,523.754,523.754,523.75-0.08%
4,527.504,527.754,539.504,512.751.33M+0.09%
4,523.254,514.254,529.504,501.751.49M+0.09%
4,519.254,515.504,541.254,510.751.57M+0.18%
4,511.004,427.254,524.254,420.251.90M+1.94%
4,425.254,425.754,436.754,407.251.28M-0.12%
4,430.504,364.504,435.504,354.251.75M+1.56%
4,362.254,393.254,413.004,357.751.97M-0.85%
4,399.504,397.504,407.754,375.001.39M+0.08%
4,396.004,380.004,403.254,366.001.37M+0.27%
4,384.254,379.254,389.504,364.251.35M+0.19%
4,376.004,327.504,391.754,325.501.80M+0.93%
4,335.754,258.504,339.754,257.751.82M+1.87%
4,256.004,205.004,264.754,191.252.03M+1.04%
4,212.254,184.254,215.004,166.751.84M+0.63%
4,185.754,148.004,197.504,143.501.90M+1.16%
Cao nhất
4,597.00
% Thay đổi
10.53
Trung bình
4,453.56
Chênh lệch
453.50
Thấp nhất
4,143.50