SZSE Component (SZI)

Thâm Quyến
10,838.74
-80.69(-0.74%)
  • Giá mở cửa:
    10,925.01
  • Biên độ ngày:
    10,789.65 - 10,962.22
  • Biên độ 52 tuần:
    10,087.53 - 15,288.65

Dữ liệu Lịch sử SZSE Component

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/08/2022 - 30/09/2022
10,836.7010,925.0110,952.3810,790.1661.09K-0.76%
10,919.4411,023.8311,045.9810,898.9084.38K+0.18%
10,899.7011,136.1811,136.1810,899.7088.46K-2.46%
11,175.1210,999.1011,175.1210,959.829.29B+1.94%
10,962.5610,921.6411,141.5910,908.969.31B-0.40%
11,006.4111,105.7611,146.7910,899.599.56B-0.97%
11,114.4311,122.1111,241.1211,094.749.12B-0.84%
11,208.5111,245.8311,259.3111,117.379.39B-0.67%
11,283.9211,274.8611,364.1611,229.918.68B+0.69%
11,207.0411,241.7811,318.0011,149.989.56B-0.48%
11,261.5011,492.6911,509.9811,261.5012.73B-2.30%
11,526.9611,823.8011,832.4611,427.5113.32B-2.10%
11,774.7811,751.1111,841.1811,703.7610.05B-1.25%
11,923.4711,936.5811,966.1711,874.1910.88B+0.38%
11,877.7911,780.8211,885.4611,750.4411.44B+1.11%
11,746.9211,858.5311,865.9711,739.5710.65B-0.86%
11,849.0811,743.4711,894.5611,724.2811.27B+0.42%
11,799.8111,702.1711,802.7111,624.8211.42B+1.04%
11,678.6911,667.0411,714.4111,597.739.90B-0.20%
11,702.3911,753.6011,765.0111,644.039.84B-0.09%
11,712.3911,789.8211,888.0611,696.5811.33B-0.88%
11,815.7911,909.3111,968.4611,743.6914.15B-1.29%
11,970.7912,013.9212,039.1911,905.0011.96B-0.39%
Cao nhất: 12,039.19Thấp nhất: 10,790.16Chênh lệch: 1,249.03Trung bình: 11,445.83% Thay đổi: -9.83