STOXX Sustainability 40 EUR Price (SUBE)

Các Chỉ Số Thế Giới
1,755.29
-1.44(-0.08%)
  • Giá mở cửa:
    1,753.00
  • Biên độ ngày:
    1,738.83 - 1,763.33
  • Biên độ 52 tuần:
    1,452.49 - 2,027.16

Tổng quan STOXX Sustainability 40 EUR Price

Giá đ.cửa hôm trước
1,756.73
Khối lượng
0
Biên độ ngày
1,738.83-1,763.33
Giá mở cửa
1,753
K.Lg T.bình (3 thg)
-
Biên độ 52 tuần
1,452.49-2,027.16
Thay đổi 1 năm
-7.56%
Bạn cảm thấy thế nào về STOXX Sustainability 40 EUR Price?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Phân tích STOXX Sustainability 40 EUR Price

Các Cổ Phiếu Hoạt Động Mạnh Nhất

Lần cuối
Trước đó
Cao
Thấp
2.09652.08452.09952.069+0.58%72.5M
Santanderderived
2.79182.8132.80052.79-0.75%800.05K
11.3811.4211.4211.36-0.35%809.52K
9.269.659.359.23-1.00%819.22K
Telefonicaderived
3.55553.583.5743.555-0.68%340.7K

Mã Mạnh Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
Adidasderived
126.00+1.74+1.40%
45.69+0.70+1.56%
51.32+0.18+0.35%
715.30-5.70-0.79%
85.98+0.21+0.24%

Mã Yếu Nhất

Lần cuối
T.đổi
% T.đổi
26.78-0.35-1.31%
50.57-0.65-1.27%
BBVAderived
5.545-0.067-1.19%
16.57-0.17-1.02%
9.26-0.09-1.00%

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Trung bình ĐộngMua MạnhMua MạnhMua Mạnh
Chỉ báo Kỹ thuậtMua MạnhMua MạnhTrung Tính
Tổng kếtMua MạnhMua MạnhMua