Hợp đồng Tương lai Singapore MSCI - 10/23

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo SGD
Miễn trừ Trách nhiệm
285.80
+0.80(+0.28%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
284.48286.18
Biên độ 52 tuần
262.25313.25
Giá đ.cửa hôm trước
285
Giá mở cửa
285
Biên độ ngày
284.48-286.18
Biên độ 52 tuần
262.25-313.25
Thay đổi 1 năm
3.26%
Tháng
Tháng 10 23
Quy mô HĐ
S$100 x Giá của Chỉ Số
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:MSCI Singapore Free

Mọi Người Cũng Xem

14,803.3
USTECH
+0.68%
15,571.0
DE30
+0.84%
7,709.8
UK100
+0.74%
925.25
PL
+1.11%
4,319.3
US500
+0.46%