Prime All Share (PRIME)

Xetra
5,616.96
+74.50(+1.34%)
 • Giá mở cửa:
  5,522.27
 • Biên độ ngày:
  5,508.53 - 5,621.16
 • Biên độ 52 tuần:
  5,064.93 - 6,759.87
 • Loại:Chỉ số
 • Thị trường:Đức
 • # Thành Phần:305

Dữ liệu Lịch sử Prime All Share

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 10/08/2022
5,616.965,522.275,621.165,508.53+1.34%
5,542.465,610.745,637.385,536.64-1.23%
5,611.255,610.745,637.385,581.35+0.76%
5,569.145,604.785,622.015,566.09-0.76%
5,611.585,594.045,659.495,591.55+0.66%
5,574.705,513.325,576.575,493.45+1.11%
5,513.335,506.375,526.075,467.06-0.24%
5,526.835,529.175,561.315,519.74+0.02%
5,526.005,469.655,538.025,467.95+1.58%
5,439.925,420.655,441.505,369.05+0.96%
5,388.325,374.025,400.595,352.90+0.68%
5,352.195,396.865,398.635,342.67-0.99%
5,405.505,402.835,455.195,383.31-0.36%
5,425.005,397.705,470.855,393.07+0.09%
5,419.925,433.475,445.805,363.53-0.19%
5,430.335,448.345,468.515,374.88-0.06%
5,433.345,256.415,445.485,241.84+2.55%
5,298.385,280.345,335.015,277.78+0.84%
5,253.995,139.745,258.235,126.72+2.61%
5,120.185,216.615,228.975,088.38-1.86%
5,217.305,244.685,250.395,164.56-1.12%
5,276.215,216.155,276.215,178.59+0.50%
5,250.075,290.665,297.375,238.79-1.45%
Cao nhất: 5,659.49Thấp nhất: 5,088.38Chênh lệch: 571.11Trung bình: 5,426.21% Thay đổi: 5.43