NASDAQ Commodity Heating Oil ER (NQCIHOER)

Các Chỉ Số Thế Giới
408.57
0.00(0.00%)
  • Giá mở cửa:
    408.57
  • Biên độ ngày:
    408.57 - 408.57
  • Biên độ 52 tuần:
    408.57 - 408.57

Tổng quan NQ Commodity Heating Oil ER

Giá đ.cửa hôm trước
413.55
Khối lượng
0
Biên độ ngày
408.57-408.57
Giá mở cửa
408.57
K.Lg T.bình (3 thg)
-
Biên độ 52 tuần
408.57-408.57
Thay đổi 1 năm
0%
Bạn cảm thấy thế nào về NQ Commodity Heating Oil ER?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Trung bình Động
Chỉ báo Kỹ thuật
Tổng kết