🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50%NHẬN ƯU ĐÃI

HS Information Technology (HSITI)

Hồng Kông
Tiền tệ tính theo HKD
Miễn trừ Trách nhiệm
1,576.67
-39.64(-2.45%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
1,571.871,604.65
Biên độ 52 tuần
1,225.441,853.00
Giá đ.cửa hôm trước
1,616.31
Giá mở cửa
1,599.35
Thay đổi 1 năm
-6.08%
Khối lượng
1
KLTB (3 thg)
1,012
Biên độ ngày
1,571.87-1,604.65
Biên độ 52 tuần
1,225.44-1,853
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ số
Thị trường:Hồng Kông
# Thành Phần:49
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về HSITI?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc
TênKLGiá
0020
SenseTime Group Inc Class B
205.32M1.33-3.62%
6088
Foxconn Interconnect Technology Ltd
102.63M3.18-9.66%
1810
Xiaomi Corp
75.35M16.46-2.26%
0268
Kingdee International Software Group Co Ltd
46.83M6.74-12.47%
9988
Alibaba Group Holding Ltd
35.93M76.65-2.23%

Mã Mạnh Nhất

TênGiá
0522
ASM Pacific Technology
114.50+5.80+5.34%
1347
Hua Hong Semiconductor Ltd
22.95+0.45+2.00%
9923
Yeahka
10.44+0.14+1.36%
9999
NetEase
144.90+0.90+0.63%
0981
SMIC
18.16+0.06+0.33%

Mã Yếu Nhất

TênGiá
0268
Kingdee Int Software
6.74-0.96-12.47%
6088
Foxconn Interconnect
3.18-0.340-9.66%
9626
Bilibili
125.50-11.00-8.06%
2416
Edianyun
1.70-0.14-7.61%
9880
Ubtech Robotics
106.30-7.40-6.51%
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.