😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

HS Composite MidCap & SmallCap (HSMSI)

Hồng Kông
Tiền tệ tính theo HKD
Miễn trừ Trách nhiệm
1,983.83
-35.73(-1.77%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
1,982.632,016.53
Biên độ 52 tuần
1,791.322,474.65
Giá đ.cửa hôm trước
2,019.56
Giá mở cửa
2,016.53
Thay đổi 1 năm
-13.68%
Khối lượng
17,008
KLTB (3 thg)
882
Biên độ ngày
1,982.63-2,016.53
Biên độ 52 tuần
1,791.32-2,474.65
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ số
Thị trường:Hồng Kông
# Thành Phần:396
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về HSMSI?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc
TênKLGiá
0788
China Tower Corp
384.83M0.98-2.97%
2362
Jinchuan Group International Resources Co Ltd
143.44M0.60-16.67%
0467
United Energy Group Ltd
143.18M0.33-2.99%
3800
GCL-Poly Energy Holdings Ltd
115.05M1.15-2.54%
3377
Sino-Ocean Group Holding Ltd
104.41M0.37-2.63%

Mã Mạnh Nhất

TênGiá
2400
Xd
17.16+1.12+6.98%
1347
Hua Hong Semiconductor Ltd
23.60+1.20+5.36%
2314
Lee & Man Paper Manufacturing
2.39+0.10+4.37%
9676
Shiyue Daotian
21.75+0.65+3.08%
3898
Zhuzhou CRRC
29.40+0.85+2.98%

Mã Yếu Nhất

TênGiá
2362
Jinchuan Intl Resources
0.60-0.120-16.67%
1966
China SCE Property
0.13-0.02-13.33%
1951
Jinxin Fertility Group
2.54-0.37-12.71%
1233
Times Property
0.26-0.03-10.71%
1308
SITC Int
16.86-1.72-9.26%
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.