HNX Mid/Small Cap (HNXMSC)

Hà Nội
886.85
+10.97(+1.25%)
  • Giá mở cửa:
    875.88
  • Biên độ ngày:
    870.46 - 887.97
  • Biên độ 52 tuần:
    713.59 - 1,239.17

Thảo luận HNX Mid/Small Cap

Bạn cảm thấy thế nào về HNX Mid/Small Cap?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)