Mini MDAX - 12/23

Eurex
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
26,673.00
+154.00(+0.58%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
26,631.0026,877.00
Biên độ 52 tuần
12,831.0030,011.00
Giá đ.cửa hôm trước
26,519
Giá mở cửa
26,709
Biên độ ngày
26,631-26,877
Biên độ 52 tuần
12,831-30,011
Thay đổi 1 năm
1.82%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
€5 x Giá của Chỉ Số
Loại Thanh toán
Tiền mặt
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Chỉ Số Giao Sau
Làm cơ sở:DAX Midcap
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về FSMXc1?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc