DJ Malta Total Market TR (DWMLT)

Malta
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
2,703.31
0.00(0.00%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật DJ Malta Total Market TR

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán
Mua8Trung Tính1Bán12

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh
Mua2Trung Tính1Bán6

Trung bình Động

Trung Tính
Mua6Bán6

Tổng kết:Bán

Trung bình Động:Trung TínhMua: (6)Bán: (6)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (2)Bán: (6)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 2Trung Tính: 1Bán: 6
18/09/2017 07:40 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)48.204Trung Tính
STOCH(9,6)62.523Mua
STOCHRSI(14)0Bán quá mức
MACD(12,26)5.23Mua
ADX(14)93.745Mua quá mức
Williams %R-74.502Bán
CCI(14)-70.8167Bán
ATR(14)4.2815Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)-6.1295Bán
Ultimate Oscillator37.826Bán
ROC-0.44Bán
Bull/Bear Power(13)-14.7218Bán

Trung bình Động

Tổng kết: Trung TínhMua: 6Bán: 6
18/09/2017 07:40 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
2712.12
Bán
2709.00
Bán
MA10
2711.06
Bán
2710.60
Bán
MA20
2709.62
Bán
2708.08
Bán
MA50
2693.41
Mua
2693.94
Mua
MA100
2666.65
Mua
2676.22
Mua
MA200
1781.03
Mua
2653.50
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển2709.092709.092709.092709.092709.092709.092709.09
Fibonacci2709.092709.092709.092709.092709.092709.092709.09
Camarilla2709.092709.092709.092709.092709.092709.092709.09
Woodie2709.092709.092709.092709.092709.092709.092709.09
DeMark--2709.092709.092709.09--