Global X Cybersecurity ETF (BUG)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
23.72
-0.29
(-1.21%)
Đóng cửa
23.99
+0.27
(+1.14%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
23.61
23.95
Biên độ 52 tuần
19.58
28.82
Khối lượng
186,519
ROI (TTM)
-
Giá Mở Cửa
23.82
Cổ Tức (TTM - Trượt 4 quý gần nhất)
0.3235
Tỷ suất Cổ tức
1.56%
Tổng Tài Sản
-
Lớp Tài Sản
Cổ phiếu
Giá đ.cửa hôm trước
24.01
Biên độ ngày
23.61-23.95
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:ETF
Thị trường:Hoa Kỳ
Đơn vị phát hành:Global X Funds
Lớp Tài Sản:Cổ phiếu

Phân tích Global X Cybersecurity ETF