Zoom Video Communications Inc (ZM)

Lima
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
72.74
+6.49(+9.80%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử ZM

Khung Thời Gian
Daily
17/08/2021 - 22/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
72.7472.7472.7472.740.21K+9.80%
66.2566.2566.2566.250.03K-12.52%
75.7375.7375.7375.730.08K+0.30%
75.5075.5075.5075.500.10K-27.90%
104.72104.72104.72104.720.01K-7.49%
113.20113.20113.20113.200.04K-20.90%
143.11143.11143.11143.110.03K-9.41%
157.98157.98157.98157.980.01K-20.95%
199.85199.85199.85199.850.17K-5.40%
211.26211.26211.26211.260.05K-14.47%
247.00202.00202.00202.000.02K0.00%
247.00247.00247.00247.000.10K-3.52%
256.00256.00256.00256.000.02K-7.49%
276.72276.72276.72276.720.04K+3.78%
266.65266.65266.65266.650.19K+4.86%
254.30254.30254.30254.300.08K-3.23%
262.80260.70262.80259.800.27K-5.40%
277.80277.80277.80277.800.06K-0.43%
279.00279.51279.58279.001.16K+0.05%
278.86278.86278.86278.860.02K-3.17%
288.00288.00288.00288.000.01K-1.37%
292.00292.00292.00292.001.00K-0.65%
293.90293.90293.90293.900.03K-0.54%
295.50295.50295.50295.500.10K-1.85%
301.08297.05301.40297.051.12K+2.37%
294.12294.53294.53294.120.37K+1.00%
291.20292.05295.48290.851.38K-14.83%
341.90341.90341.90341.900.02K+2.46%
333.70334.58334.58333.700.10K-3.26%
344.96344.96344.96344.960.03K+374.24%
Cao nhất
344.96
% Thay đổi
0.00
Trung bình
231.43
Chênh lệch
278.71
Thấp nhất
66.25