Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

Công ty cổ phần Logistics Vinalink (VNL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
21,350.0 -150.0    -0.70%
- Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000VNL0 
 • Khối lượng: 19,400
 • Giá Mua/Bán: 20,850.0 / 21,350.0
 • Biên độ ngày: 20,700.0 - 21,900.0
Logistics Vinalink 21,350.0 -150.0 -0.70%

Mô hình Nến VNL

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Vinalink và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Three Outside Up 1M Hiện tại
Harami Bearish 1D Hiện tại
Three Inside Up 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish doji Star 15 1 02/06/2023 13:15
Harami Bullish 15 1 02/06/2023 13:15
Harami Cross 15 1 02/06/2023 13:15
Bullish Engulfing 1M 2 4/23
Belt Hold Bullish 1H 2 02/06/2023 10:00
Bullish Engulfing 1W 3 07/05/2023
Belt Hold Bearish 1D 3 30/05/2023
Harami Bullish 5H 3 01/06/2023 06:00
Harami Cross 5H 3 01/06/2023 06:00
Engulfing Bearish 1H 3 02/06/2023 09:00
Belt Hold Bearish 1H 3 02/06/2023 09:00
Stick Sandwich 30 3 02/06/2023 10:30
Belt Hold Bullish 1D 4 29/05/2023
Belt Hold Bullish 30 4 02/06/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 4 02/06/2023 11:00
Belt Hold Bearish 1H 5 01/06/2023 13:00
Engulfing Bearish 1H 5 01/06/2023 13:00
Belt Hold Bearish 30 5 02/06/2023 09:30
Engulfing Bearish 30 5 02/06/2023 09:30
Belt Hold Bearish 5H 6 30/05/2023 09:00
Harami Cross 15 6 02/06/2023 10:30
Harami Bullish 15 6 02/06/2023 10:30
Bullish Engulfing 1D 8 22/05/2023
Belt Hold Bullish 5H 8 29/05/2023 08:00
Belt Hold Bearish 30 8 01/06/2023 13:30
Engulfing Bearish 30 8 01/06/2023 13:30
Belt Hold Bullish 15 8 02/06/2023 10:00
Dragonfly Doji 1D 9 19/05/2023
Belt Hold Bearish 15 9 02/06/2023 09:45
Engulfing Bearish 15 9 02/06/2023 09:45
Abandoned Baby Bullish 1M 10 8/22
Harami Cross 1D 10 18/05/2023
Harami Bullish 1D 10 18/05/2023
Bullish doji Star 5H 10 24/05/2023 13:00
Harami Bullish 5H 10 24/05/2023 13:00
Harami Cross 5H 10 24/05/2023 13:00
Harami Cross 1M 11 7/22
Three Black Crows 1D 11 17/05/2023
Harami Bullish 1H 11 31/05/2023 11:00
Harami Cross 1H 11 31/05/2023 11:00
Falling Three Methods 1M 13 5/22
Belt Hold Bearish 1D 13 15/05/2023
Doji Star Bearish 5H 14 22/05/2023 11:00
Belt Hold Bearish 15 14 01/06/2023 13:45
Engulfing Bearish 15 14 01/06/2023 13:45
Harami Cross 1H 15 30/05/2023 11:00
Bullish doji Star 1H 15 30/05/2023 11:00
Harami Bullish 1H 15 30/05/2023 11:00
Belt Hold Bearish 1H 16 30/05/2023 10:00
Engulfing Bearish 1H 16 30/05/2023 10:00
Harami Bullish 5H 18 18/05/2023 07:00
Harami Cross 5H 18 18/05/2023 07:00
Harami Bullish 30 18 31/05/2023 11:00
Harami Cross 30 18 31/05/2023 11:00
Belt Hold Bullish 1D 19 05/05/2023
Harami Cross Bearish 1M 20 10/21
Harami Bearish 1M 20 10/21
Harami Cross Bearish 1D 20 04/05/2023
Separating Lines Bullish 1M 22 8/21
Belt Hold Bearish 30 22 31/05/2023 09:00
Harami Bullish 1W 23 18/12/2022
Harami Cross 1W 23 18/12/2022
Two Crows 1W 24 11/12/2022
Engulfing Bearish 5H 25 12/05/2023 11:00
Falling Three Methods 1D 26 21/04/2023
Harami Cross 30 26 30/05/2023 10:30
Bullish doji Star 30 26 30/05/2023 10:30
Harami Bullish 30 26 30/05/2023 10:30
Belt Hold Bearish 15 26 31/05/2023 14:15
Engulfing Bearish 15 26 31/05/2023 14:15
Evening Doji Star 15 26 31/05/2023 14:15
Evening Star 15 26 31/05/2023 14:15
Harami Cross 1W 27 20/11/2022
Bullish doji Star 1D 27 20/04/2023
Harami Bullish 1D 27 20/04/2023
Harami Cross 1D 27 20/04/2023
Belt Hold Bearish 30 27 30/05/2023 10:00
Engulfing Bearish 30 27 30/05/2023 10:00
Doji Star Bearish 15 27 31/05/2023 14:00
Deliberation Bearish 1M 28 02/21
Doji Star Bearish 1M 28 02/21
Bullish doji Star 15 29 31/05/2023 13:30
Harami Bullish 15 29 31/05/2023 13:30
Harami Cross 15 29 31/05/2023 13:30
Engulfing Bearish 1D 30 17/04/2023
Belt Hold Bearish 1D 33 12/04/2023
Harami Cross 15 33 31/05/2023 11:00
Harami Bullish 15 33 31/05/2023 11:00
Doji Star Bearish 1M 34 8/20
Bullish doji Star 1H 34 23/05/2023 11:00
Harami Bullish 1H 34 23/05/2023 11:00
Harami Cross 1H 34 23/05/2023 11:00
Bullish doji Star 5H 35 05/05/2023 14:00
Harami Bullish 5H 35 05/05/2023 14:00
Harami Cross 5H 35 05/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 35 29/05/2023 09:00
Harami Cross 1W 36 18/09/2022
Harami Bullish 15 36 31/05/2023 10:15
Harami Cross 15 36 31/05/2023 10:15
Belt Hold Bearish 1D 37 06/04/2023
Evening Doji Star 15 37 31/05/2023 10:00
Evening Star 15 37 31/05/2023 10:00
Doji Star Bearish 15 38 31/05/2023 09:45
Belt Hold Bearish 5H 39 28/04/2023 12:00
Dark Cloud Cover 5H 39 28/04/2023 12:00
Doji Star Bearish 1H 39 22/05/2023 10:00
Three Inside Up 15 39 31/05/2023 09:30
Evening Doji Star 1W 40 21/08/2022
Engulfing Bearish 1W 40 21/08/2022
Belt Hold Bullish 5H 40 28/04/2023 07:00
Bullish Engulfing 5H 40 28/04/2023 07:00
Harami Bullish 15 40 31/05/2023 09:15
Harami Cross 15 40 31/05/2023 09:15
Deliberation Bearish 1W 41 14/08/2022
Doji Star Bearish 1W 41 14/08/2022
Belt Hold Bearish 15 41 31/05/2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 43 24/05/2023 11:00
Belt Hold Bearish 1W 44 24/07/2022
Belt Hold Bearish 5H 44 26/04/2023 05:00
Dark Cloud Cover 5H 44 26/04/2023 05:00
Bullish doji Star 1W 45 17/07/2022
Harami Bullish 1H 45 18/05/2023 10:00
Harami Cross 1H 45 18/05/2023 10:00
Bullish Engulfing 1M 46 8/19
Falling Three Methods 1W 46 10/07/2022
Three Outside Down 1H 46 17/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 46 24/05/2023 09:30
Belt Hold Bearish 1H 47 17/05/2023 13:00
Engulfing Bearish 1H 47 17/05/2023 13:00
Three Outside Down 30 47 24/05/2023 09:00
Engulfing Bearish 30 47 24/05/2023 09:00
Belt Hold Bearish 30 47 24/05/2023 09:00
Doji Star Bearish 1D 48 20/03/2023
Belt Hold Bearish 30 48 23/05/2023 14:00
Engulfing Bearish 30 48 23/05/2023 14:00
Dragonfly Bearish 30 48 23/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 5H 49 21/04/2023 10:00
Engulfing Bearish 5H 49 21/04/2023 10:00
Doji Star Bearish 1M 50 4/19
Tri-Star Bearish 15 50 30/05/2023 10:15
Bullish Engulfing 1D 51 15/03/2023
Homing Pigeon 1H 51 16/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1M 52 02/19
Dragonfly Doji 1D 52 14/03/2023
Inverted Hammer 1M 53 01/19
Harami Cross 1W 53 22/05/2022
Bullish doji Star 5H 53 19/04/2023 13:00
Harami Bullish 5H 53 19/04/2023 13:00
Harami Cross 5H 53 19/04/2023 13:00
Bullish doji Star 1H 53 16/05/2023 11:00
Harami Bullish 1H 53 16/05/2023 11:00
Harami Cross 1H 53 16/05/2023 11:00
Belt Hold Bullish 30 54 23/05/2023 09:30
Belt Hold Bearish 1H 55 16/05/2023 09:00
Belt Hold Bullish 5H 56 18/04/2023 07:00
Inverted Hammer 5H 56 18/04/2023 07:00
Bullish doji Star 1H 56 15/05/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1D 58 06/03/2023
Belt Hold Bearish 5H 58 17/04/2023 06:00
Engulfing Bearish 5H 59 14/04/2023 13:00
Belt Hold Bearish 1H 60 15/05/2023 09:00
Harami Bullish 30 60 22/05/2023 09:00
Harami Cross 30 60 22/05/2023 09:00
Bullish Hammer 1D 61 28/02/2023
Inverted Hammer 1M 62 4/18
Doji Star Bearish 1M 63 3/18
Belt Hold Bearish 5H 64 12/04/2023 06:00
Belt Hold Bullish 15 64 29/05/2023 09:15
Bullish Hammer 1M 65 01/18
Belt Hold Bullish 5H 66 11/04/2023 05:00
Bullish Engulfing 1M 67 11/17
Harami Bullish 5H 67 10/04/2023 14:00
Harami Cross 5H 67 10/04/2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 67 18/05/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1H 69 11/05/2023 10:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận VNL

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Logistics Vinalink
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email