Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK)

Hà Nội
12,900
+200(+1.57%)
 • Khối lượng:
  300
 • Giá Mua/Bán:
  0/0
 • Biên độ ngày:
  12,700 - 12,900
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000DTK7

Bình luận DTK

Bạn cảm thấy thế nào về Điện lực TKV?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)