Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
12,900 0    0%
20/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000DTK7 
 • Khối lượng: 1,000
 • Giá Mua/Bán: 0 / 0
 • Biên độ ngày: 12,900 - 12,900
Điện lực TKV 12,900 0 0%
Cuối Kỳ: 2021
31/12
2021
30/09
2021
30/06
2021
31/03
Tổng tài sản lưu động 4205178.45 3440792.77 3902846.84 3608793
Tiền mặt và Khoản đầu tư ngắn hạn 161198.58 119412.94 230008.14 128700.2
Tiền mặt 146498.58 94712.94 182308.14 88000.2
Tiền mặt & những khoản tương đương tiền mặt - - 15000 16000
Đầu tư ngắn hạn 14700 24700 32700 24700
Tổng khoản phải thu, Ròng 3685940.31 2967166.02 3363402.77 3237392.19
Tài khoản phải thu - Giao dịch, Ròng 3517047.34 2906524.98 3283904.6 3149532.25
Tổng số hàng trữ 347512.31 312617.22 263850.75 218704.32
Chi phí trả trước 10527.25 41596.59 45585.18 23996.3
Tài sản lưu động khác, Tổng số - - - -
Tổng tài sản 18672954.92 18665042.58 19488890.84 19879228.42
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Ròng 12908173.17 13268095.24 13739238 14377757.02
Tài sản/Nhà máy/Thiết bị, Tổng số - Gộp 33827511.57 33704621.25 33653233.45 33564811
Khấu hao tích lũy, Tổng số -21030130.19 -20571240.87 -20062695.52 -19393051.89
Lợi thế thương mại, Ròng - - - -
Vô hình, Ròng 59428.51 34543.71 35382.71 36220.37
Đầu tư dài hạn 1224938.73 1224938.73 1224938.73 1224938.73
Thương phiếu phải thu - Dài hạn 12367.76 12286.79 12089.6 12009.31
Tài sản dài hạn khác, Tổng số 262868.29 684385.35 574394.95 619509.97
Tài sản khác, Tổng số - - - -
Tổng nợ ngắn hạn 6010549.36 5887662.92 6321916.12 6124470.29
Nợ phải trả 2201283.77 2347592.6 2386737.52 2630089.66
Khoản phải trả/Dồn tích - - - -
Chi phí trích trước 189713.57 198504.01 188014.56 145263.09
Thương phiếu phải trả/Nợ ngắn hạn - 1606581.84 1576471.02 1544285.65
Phần cho thuê vốn/nợ dài hạn đến hạn phải trả 3350223.66 1432264.6 1595534.98 1725709.46
Nợ ngắn hạn khác, Tổng số 269328.36 302719.86 575158.05 79122.43
Tổng nợ phải trả 10990383.4 11216902.9 12172964.36 12327187.53
Tổng nợ dài hạn 4571349.43 4900949.9 5395427.64 5737187.53
Nợ dài hạn 4571349.43 4900949.9 5395427.64 5737187.53
Nghĩa vụ cho thuê vốn - - - -
Thuế thu nhập bị hoãn lại - 14479.57 10802.12 22154.42
Quyền lợi thiểu số 18170.25 23971.07 26571.07 23373.66
Nợ phải trả khác, Tổng số 390314.36 389839.44 418247.41 420001.63
Tổng vốn sở hữu 7682571.52 7448139.68 7315926.48 7552040.89
Cổ phiếu ưu đãi có thể bồi hoàn, Tổng số - - - -
Cổ phiếu ưu đãi - Không thể bồi hoàn, Ròng - - - -
Cổ phiếu thường, Tổng số 6827674.75 6800000 6800000 6800000
Vốn đã góp bổ sung -28.36 16.64 16.64 16.64
Lợi nhuận giữ lại (Thâm hụt lũy kế) 802148.06 595345.97 463132.77 733594.18
Cổ phiếu quỹ - Loại thường - - - -
Bảo lãnh nợ ESOP - - - -
Lời (Lỗ) chưa nhận thấy -1848.2 -1848.2 -1848.2 -1848.2
Vốn sở hữu khác, Tổng số 54625.28 54625.28 54625.28 20278.28
Tổng nợ phải trả & vốn cổ đông 18672954.92 18665042.58 19488890.84 19879228.42
Tổng số cổ phiếu thường đang lưu hành 682.77 680 680 680
Tổng số cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành - - - -
* Trong Hàng Triệu VND (ngoại trừ trên các hạng mục cổ phần)
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận DTK

Viết cảm nghĩ của bạn về Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email