Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG)

Hà Nội
41,200
+200(+0.49%)
  • Khối lượng:
    700
  • Giá Mua/Bán:
    57,500/57,800
  • Biên độ ngày:
    40,200 - 41,200
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử VGG

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/08/2022 - 26/09/2022
41,20040,20041,20040,2000.70K+0.49%
41,20040,20041,20040,2000.70K+0.49%
41,00040,40041,00040,4000.30K+1.23%
41,00040,40041,00040,4000.30K+1.23%
40,50041,00041,40040,3001.00K-2.41%
40,50041,00041,40040,3001.00K-2.41%
41,50040,30041,50040,3001.10K+2.47%
41,50040,30041,50040,3001.10K+2.47%
40,50040,70041,40040,5000.52K-2.17%
40,50040,70041,40040,5000.52K-2.17%
41,40040,80041,40040,6003.20K-0.96%
41,40040,80041,40040,6003.20K-0.96%
41,80041,80041,80041,8000.10K+0.97%
41,80041,80041,80041,8000.10K+0.97%
41,40041,80041,80040,3001.10K+2.22%
41,40041,80041,80040,3001.10K+2.22%
40,50040,80040,80040,5001.30K-1.22%
40,50040,80040,80040,5001.30K-1.22%
41,00041,00041,00040,8001.60K0.00%
41,00041,00041,00040,8001.60K0.00%
41,00042,50042,50041,0002.30K-0.24%
41,00042,50042,50041,0002.30K-0.24%
41,10042,90042,90040,90012.30K-5.52%
41,10042,90042,90040,90012.30K-5.52%
43,50042,90044,90040,90018.30K+4.82%
43,50042,90044,90040,90018.30K+4.82%
41,50041,20041,50040,5002.10K+0.73%
41,50041,20041,50040,5002.10K+0.73%
41,20041,90041,90041,0004.70K-1.90%
42,00042,40042,40041,9000.90K0.00%
Cao nhất: 44,900Thấp nhất: 40,200Chênh lệch: 4,700Trung bình: 41,300% Thay đổi: -2