CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (CTS)

Ho Chi Minh
14,400.0
-750.0(-4.95%)
 • Khối lượng:
  2,005,300
 • Giá Mua/Bán:
  14,350.0/14,400.0
 • Biên độ ngày:
  14,100.0 - 15,400.0

Dữ liệu Lịch sử CTS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/01/2023 - 01/02/2023
14,400.015,700.015,700.014,100.02.01M-4.32%
14,400.015,700.015,700.014,100.02.01M-4.32%
15,050.014,000.015,050.014,000.01.42M+3.08%
15,050.014,000.015,050.014,000.01.42M+3.08%
14,600.014,600.015,250.014,500.02.36M-0.68%
14,600.014,600.015,250.014,500.02.36M-0.68%
14,700.015,650.015,750.014,700.02.07M-4.85%
14,700.015,650.015,750.014,700.02.07M-4.85%
15,450.015,150.015,850.015,150.01.06M0.00%
15,450.015,150.015,850.015,150.01.06M0.00%
15,450.015,300.015,500.015,200.01.17M+0.98%
15,450.015,300.015,500.015,200.01.17M+0.98%
15,300.014,600.015,300.014,600.01.77M+5.52%
15,300.014,600.015,300.014,600.01.77M+5.52%
14,500.014,500.014,550.014,100.01.03M+0.69%
14,500.014,500.014,550.014,100.01.03M+0.69%
14,400.014,500.014,650.014,200.01.24M+1.41%
14,400.014,500.014,650.014,200.01.24M+1.41%
14,200.014,500.014,500.013,950.01.04M-1.05%
14,200.014,500.014,500.013,950.01.04M-1.05%
14,350.013,900.014,650.013,850.01.62M+4.36%
14,350.013,900.014,650.013,850.01.62M+4.36%
13,750.013,750.013,900.013,250.0704.00K+0.36%
13,750.013,750.013,900.013,250.0704.00K+0.36%
13,700.014,000.014,100.013,700.0773.60K-4.86%
13,700.014,000.014,100.013,700.0773.60K0.00%
13,700.014,000.014,350.013,600.01.42M-0.72%
13,800.013,800.014,100.013,250.01.04M+0.36%
13,750.014,050.014,150.013,750.01.50M+1.85%
13,500.012,650.013,500.012,650.0932.80K+6.72%
Cao nhất: 15,850.0Thấp nhất: 12,650.0Chênh lệch: 3,200.0Trung bình: 14,481.7% Thay đổi: 13.8
 • tốt. mảng tự doanh nắm toàn mã tăng trần. tương lại ngắn lên 45 dài hạn lên 60
  0
  • tốt. mảng tự doanh nắm toàn mã tăng trần. tương lại ngắn lên 45 dài hạn lên 60
   0
   • ok
    0