Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,200.0
0.0(0.00%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
12,200.012,200.0
Biên độ 52 tuần
8,110.015,450.0
Giá Mua/Bán
12,200.00 / 13,050.00
Giá đ.cửa hôm trước
13,100
Giá mở cửa
12,200
Biên độ ngày
12,200-12,200
Biên độ 52 tuần
8,110-15,450
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
1,969
Thay đổi 1 năm
7.38%
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Hồ sơ Công ty Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN là công ty có trụ sở tại Việt Nam, tham gia sản xuất và kinh doanh phân bón. Sản phẩm chính của Công ty, dưới nhãn hiệu VĂN ĐIỂN, bao gồm phân lân nung chảy (FMP) và phân nitơ-phốtpho-kali (NPK), trong số các sản phẩm phân bón khác. Công ty là một công ty con thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B