Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HTL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
19,200.0 +700.0    +3.78%
02/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000HTL6 
 • Khối lượng: 100
 • Giá Mua/Bán: 17,450.0 / 18,950.0
 • Biên độ ngày: 19,200.0 - 19,200.0
Ô tô Trường Long 19,200.0 +700.0 +3.78%

Mô hình Nến HTL

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Up 1D 2 29/05/2023
Doji Star Bearish 1W 3 07/05/2023
Harami Cross Bearish 1W 3 07/05/2023
Belt Hold Bullish 1D 3 26/05/2023
Bullish Engulfing 1D 3 26/05/2023
Bullish Engulfing 1W 4 23/04/2023
Three Outside Up 5H 4 29/05/2023 08:00
Deliberation Bearish 1M 5 01/23
Dragonfly Doji 1W 5 16/04/2023
Belt Hold Bullish 5H 5 26/05/2023 10:00
Bullish Engulfing 5H 5 26/05/2023 10:00
Harami Bearish 1W 7 02/04/2023
Three Outside Up 1D 7 17/05/2023
Belt Hold Bullish 1D 8 12/05/2023
Bullish Engulfing 1D 8 12/05/2023
Three Inside Up 1D 8 12/05/2023
Abandoned Baby Bearish 1M 9 9/22
Evening Doji Star 1M 9 9/22
Evening Star 1M 9 9/22
Bullish doji Star 1D 9 11/05/2023
Harami Bullish 1D 9 11/05/2023
Harami Cross 1D 9 11/05/2023
Three Outside Up 1H 9 26/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 1M 10 8/22
Deliberation Bearish 5H 10 17/05/2023 11:00
Doji Star Bearish 5H 10 17/05/2023 11:00
Belt Hold Bullish 1H 10 26/05/2023 13:00
Bullish Engulfing 1H 10 26/05/2023 13:00
Deliberation Bearish 30 10 29/05/2023 09:00
Doji Star Bearish 30 10 29/05/2023 09:00
Three Outside Up 30 11 26/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 15 11 29/05/2023 09:15
Bullish doji Star 1M 12 6/22
Tri-Star Bullish 1H 12 19/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 12 26/05/2023 13:00
Bullish Engulfing 30 12 26/05/2023 13:00
Belt Hold Bullish 5H 13 12/05/2023 06:00
Tri-Star Bullish 5H 14 11/05/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1D 15 20/04/2023
Tri-Star Bearish 5H 15 09/05/2023 13:00
Tri-Star Bullish 1H 15 18/05/2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 15 19/05/2023 13:30
Belt Hold Bullish 15 15 26/05/2023 13:00
Bullish Engulfing 15 15 26/05/2023 13:00
Tri-Star Bearish 1D 16 18/04/2023
Tri-Star Bearish 1H 16 18/05/2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 16 19/05/2023 13:00
Tri-Star Bullish 15 16 23/05/2023 14:15
Three Inside Down 1M 17 01/22
Inverted Hammer 1W 19 08/01/2023
Harami Bearish 1D 19 06/04/2023
Doji Star Bearish 1H 19 17/05/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 19 19/05/2023 13:45
Tri-Star Bullish 30 20 18/05/2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 20 19/05/2023 13:00
Doji Star Bearish 1M 21 9/21
Belt Hold Bullish 1D 21 24/03/2023
Deliberation Bearish 1H 21 12/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 1H 21 12/05/2023 14:00
Tri-Star Bearish 30 21 18/05/2023 09:30
Belt Hold Bullish 5H 22 20/04/2023 09:00
Tri-Star Bearish 5H 23 18/04/2023 12:00
Bullish doji Star 1M 24 6/21
Belt Hold Bullish 1H 25 12/05/2023 09:00
Evening Doji Star 5H 26 06/04/2023 10:00
Evening Star 5H 26 06/04/2023 10:00
Doji Star Bearish 30 26 17/05/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 26 18/05/2023 10:00
Three Inside Up 30 27 17/05/2023 09:30
Tri-Star Bearish 15 27 18/05/2023 09:45
Bullish Engulfing 1W 28 06/11/2022
Separating Lines Bullish 5H 28 28/03/2023 06:00
Tri-Star Bullish 1H 28 11/05/2023 11:00
Harami Bullish 30 28 12/05/2023 14:00
Harami Cross 30 28 12/05/2023 14:00
Three Black Crows 1W 29 30/10/2022
Tri-Star Bearish 1D 29 07/03/2023
Tri-Star Bearish 1H 29 09/05/2023 14:00
Advance Block Bearish 1M 30 12/20
Deliberation Bearish 1M 30 12/20
Doji Star Bearish 1H 31 26/04/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1D 33 28/02/2023
Belt Hold Bullish 30 33 12/05/2023 09:00
Bullish Engulfing 1W 34 25/09/2022
Tri-Star Bearish 5H 34 20/03/2023 13:00
Harami Cross Bearish 1H 35 25/04/2023 10:00
Doji Star Bearish 15 35 17/05/2023 10:00
Harami Bullish 1W 36 11/09/2022
Harami Cross 1W 36 11/09/2022
Three Inside Up 15 36 17/05/2023 09:45
Tri-Star Bullish 30 37 11/05/2023 11:00
Harami Bullish 15 37 12/05/2023 14:00
Harami Cross 15 37 12/05/2023 14:00
Tri-Star Bearish 30 38 09/05/2023 14:30
Belt Hold Bearish 15 38 12/05/2023 13:30
Engulfing Bearish 15 38 12/05/2023 13:30
Evening Doji Star 15 38 12/05/2023 13:30
Evening Star 15 38 12/05/2023 13:30
Tri-Star Bullish 1H 39 20/04/2023 13:00
Doji Star Bearish 15 39 12/05/2023 13:15
Doji Star Bearish 1M 40 02/20
Tri-Star Bullish 5H 40 09/03/2023 12:00
Doji Star Bearish 30 40 26/04/2023 14:00
Three Black Crows 1D 41 13/02/2023
Tri-Star Bearish 5H 41 07/03/2023 10:00
Tri-Star Bearish 1H 41 18/04/2023 14:00
Abandoned Baby Bullish 30 41 25/04/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 41 25/04/2023 14:00
Bullish Engulfing 30 41 25/04/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1D 43 09/02/2023
Engulfing Bearish 1W 44 17/07/2022
Bullish Engulfing 1W 45 10/07/2022
Harami Cross Bearish 30 45 25/04/2023 10:30
Belt Hold Bullish 15 45 12/05/2023 09:00
Belt Hold Bullish 5H 46 28/02/2023 13:00
Bullish Engulfing 5H 46 28/02/2023 13:00
Belt Hold Bullish 30 46 24/04/2023 14:00
Bullish Engulfing 30 46 24/04/2023 14:00
Bullish Engulfing 1W 47 26/06/2022
Three Inside Up 1W 47 26/06/2022
Tri-Star Bullish 30 47 24/04/2023 13:30
Harami Bullish 1W 48 19/06/2022
Harami Cross 1W 48 19/06/2022
Tri-Star Bearish 30 48 24/04/2023 13:00
Belt Hold Bearish 1M 49 5/19
Dark Cloud Cover 1M 49 5/19
Deliberation Bearish 1H 49 28/03/2023 11:00
Doji Star Bearish 1H 49 28/03/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 49 11/05/2023 11:00
Bullish Engulfing 1W 50 05/06/2022
Harami Bullish 5H 50 24/02/2023 14:00
Harami Cross 5H 50 24/02/2023 14:00
Tri-Star Bearish 15 50 09/05/2023 14:30
Falling Three Methods 1D 51 12/01/2023
Separating Lines Bullish 1H 51 28/03/2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 51 20/04/2023 13:00
Harami Cross Bearish 1D 52 10/01/2023
Belt Hold Bearish 1H 52 24/03/2023 14:00
Engulfing Bearish 1H 52 24/03/2023 14:00
Bullish Engulfing 1W 53 15/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 53 21/02/2023 11:00
Bullish Engulfing 5H 53 21/02/2023 11:00
Tri-Star Bearish 30 53 18/04/2023 14:00
Doji Star Bearish 15 53 25/04/2023 14:15
Abandoned Baby Bullish 15 54 25/04/2023 14:00
Belt Hold Bullish 15 54 25/04/2023 14:00
Bullish Engulfing 15 54 25/04/2023 14:00
Bullish doji Star 15 55 25/04/2023 13:45
Belt Hold Bullish 1M 57 9/18
Tri-Star Bullish 5H 58 14/02/2023 09:00
Harami Bullish 1H 58 21/03/2023 14:00
Harami Cross 1H 58 21/03/2023 14:00
Tri-Star Bullish 30 59 10/04/2023 11:00
Harami Cross Bearish 15 59 25/04/2023 10:30
On Neck Bearish 5H 60 13/02/2023 08:00
Harami Bullish 5H 60 13/02/2023 08:00
Harami Cross 5H 60 13/02/2023 08:00
Belt Hold Bullish 15 60 24/04/2023 14:00
Bullish Engulfing 15 60 24/04/2023 14:00
Tri-Star Bullish 1H 61 20/03/2023 14:00
Tri-Star Bearish 30 61 06/04/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 61 24/04/2023 13:30
Harami Bullish 5H 62 09/02/2023 14:00
Harami Cross 5H 62 09/02/2023 14:00
Tri-Star Bearish 1H 62 20/03/2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 62 24/04/2023 13:15
Belt Hold Bearish 5H 63 09/02/2023 09:00
Bullish doji Star 1M 64 02/18
Bullish Hammer 1W 64 27/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 64 15/12/2022
Bullish Engulfing 1D 64 15/12/2022
Falling Three Methods 1W 65 20/02/2022
Shooting Star 5H 65 08/02/2023 08:00
Belt Hold Bullish 1M 66 12/17
Belt Hold Bearish 1W 66 13/02/2022
Deliberation Bearish 30 66 28/03/2023 10:30
Doji Star Bearish 30 66 28/03/2023 10:30
Three Outside Down 1M 67 11/17
Bullish Engulfing 1W 67 06/02/2022
Tri-Star Bullish 15 67 20/04/2023 10:45
Engulfing Bearish 1M 68 10/17
Belt Hold Bearish 5H 68 06/02/2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 69 18/04/2023 14:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận HTL

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email