Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPB)

Ho Chi Minh
24,100.0
-600.0(-2.43%)
 • Khối lượng:
  818,100
 • Giá Mua/Bán:
  24,000.0/24,100.0
 • Biên độ ngày:
  23,950.0 - 24,600.0

Dữ liệu Lịch sử TPB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/08/2022 - 30/09/2022
24,100.024,700.024,700.023,950.0818.10K-2.23%
24,650.023,800.025,100.023,800.0983.50K0.00%
24,650.024,250.024,750.023,500.01.53M-1.00%
24,900.024,800.024,900.024,000.01.14M0.00%
24,900.024,700.024,900.023,700.01.90M-0.60%
25,050.025,350.025,400.025,000.01.06M-1.18%
25,350.025,000.025,350.024,800.0604.50K+0.40%
25,250.025,000.025,400.025,000.0675.80K-0.59%
25,400.025,400.025,400.024,900.0890.60K+1.60%
25,000.026,300.026,300.024,700.01.44M-4.94%
26,300.026,500.026,850.026,300.0865.60K-0.94%
26,550.026,650.027,350.026,500.0797.40K0.00%
26,550.026,500.026,800.026,250.0953.00K-1.12%
26,850.027,100.027,100.026,750.0769.20K-0.37%
26,950.027,000.027,100.026,800.0822.50K-0.19%
27,000.027,300.027,300.026,600.0935.70K+0.37%
26,900.027,350.027,400.026,900.01.41M-1.47%
27,300.027,800.027,900.027,300.01.75M-2.50%
28,000.028,150.028,150.027,650.01.35M0.00%
28,000.028,500.028,500.027,750.01.83M0.00%
28,000.027,900.028,150.027,550.0585.30K+0.36%
27,900.028,000.028,200.027,700.0821.50K+0.72%
Cao nhất: 28,500.0Thấp nhất: 23,500.0Chênh lệch: 5,000.0Trung bình: 26,161.4% Thay đổi: -13.0
 • Từ từ em nó cũng theo kịp họ bank
  0
  • Từ từ em nó cũng theo kịp họ bank
   0
   • đang chờ lên, hơi chậm so với anh em dòng bank
    0
    • Ko ai kết e này sao ta?
     0