Công Ty Cổ Phần GTNFoods (GTN)

Ho Chi Minh
19,100.0
0.0(0.00%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  19,100.0/19,150.0
 • Biên độ ngày:
  18,450.0 - 19,400.0

Dữ liệu Lịch sử GTN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/01/2022 - 02/02/2023
19,100.018,600.019,400.018,450.01.51M+3.24%
18,500.018,350.018,750.018,350.0784.50K+0.54%
18,400.018,400.018,450.018,300.0700.00K0.00%
18,400.018,500.018,500.018,250.0528.20K-0.54%
18,500.018,300.018,550.018,200.0481.80K+1.65%
18,200.018,400.018,450.018,100.0488.10K-0.55%
18,300.018,300.018,400.018,200.0307.70K+0.83%
18,150.018,500.018,600.017,800.0524.30K-2.42%
18,600.018,850.018,850.018,400.0461.60K+1.09%
18,400.018,500.018,600.018,250.0691.10K-1.34%
18,650.018,900.018,950.018,600.0400.00K-1.32%
18,900.018,900.018,950.018,650.0542.80K0.00%
18,900.019,200.019,200.018,550.0492.70K+1.07%
18,700.018,350.019,000.018,250.0405.60K+1.91%
18,350.018,300.018,500.018,200.0271.00K0.00%
18,350.018,000.018,350.018,000.0285.90K+0.82%
18,200.018,400.018,500.018,150.0430.20K-0.82%
18,350.018,500.018,500.018,250.0270.70K-0.54%
18,450.018,400.018,500.018,300.0408.30K+0.27%
18,400.018,450.018,500.018,250.0198.90K-0.27%
18,450.018,500.018,600.018,300.0219.90K+2.50%
18,000.017,900.018,000.017,800.0162.40K+0.56%
17,900.018,000.018,200.017,700.0267.00K+1.13%
17,700.017,700.018,000.017,400.0402.90K0.00%
17,700.017,500.017,950.017,350.0265.90K+1.14%
17,500.018,450.018,450.017,500.0482.30K-5.15%
18,450.018,500.018,500.018,200.0331.60K-0.81%
18,600.017,800.018,750.017,800.0328.10K+4.20%
17,850.018,000.018,200.017,800.0312.70K-0.83%
18,000.017,800.018,500.017,800.0522.80K-5.76%
Cao nhất: 19,400.0Thấp nhất: 17,350.0Chênh lệch: 2,050.0Trung bình: 18,331.7% Thay đổi: 0.0
 • Mua gtn được không mọi người
  0
  • Có thế là dgw thứ 2
   0
   • Từ ngày sát nhập VNM giá GTN tăng 51%
    0