CTCP Thống Nhất (BAX)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
56,500.0
+1,700.0
(+3.10%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
54,800.0
56,500.0
Biên độ 52 tuần
50,000.0
85,500.0
Khối lượng
200
Giá Mua/Bán
52,000.0 / 56,800.0
Giá đ.cửa hôm trước
54,800
Giá mở cửa
54,800
Biên độ ngày
54,800-56,500
Biên độ 52 tuần
50,000-85,500
Khối lượng
200
KLTB (3 thg)
1,584
Thay đổi 1 năm
-30.25%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
8,200,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Thống Nhất

Hồ sơ Công ty CTCP Thống Nhất

 CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT là công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển và khai thác bất động sản. Các hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cho thuê các lô đất trống và các cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Bàu Xéo, cũng như cung cấp các hoạt động hỗ trợ cho người thuê như cung cấp nước sạch, thu gom rác thải và xử lý nước thải. Công ty cũng tham gia xây dựng nhà ở, văn phòng và các tòa nhà dân dụng khác để cho thuê.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam