Techtronic Industries Co Ltd (0669)

Frankfurt
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
9.0100
-0.2900(-3.12%)
Đóng cửa

Phân tích 0669