CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến (TTP)

Hà Nội
34,700
-3,800(-9.87%)
  • Khối lượng:
    300
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    34,700 - 34,700
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Nhựa Tân Tiến đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Dữ liệu Lịch sử TTP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
21/09/2021 - 02/10/2022
34,70034,70034,70034,7000.30K-9.87%
38,50038,50038,50038,5000.10K+1.32%
38,00038,00038,00038,0000.12K-14.80%
44,60044,60044,60044,6000.00%
44,60044,60044,60044,6002.70K-14.72%
52,30052,30052,30052,3000.10K+11.28%
47,00047,00047,00047,0000.10K+14.36%
41,10041,00041,10041,0000.80K-8.67%
45,00045,00045,00045,0000.10K-6.05%
47,90047,90047,90047,9000.60K+6.92%
44,80038,50044,80038,5000.20K0.00%
44,80044,80044,80044,8000.10K-14.67%
52,50052,80052,80052,5000.20K+3.35%
50,80050,80050,80050,8000.10K+14.93%
44,20044,20044,20044,2000.10K+0.23%
44,10044,10044,10044,1000.10K-14.37%
51,50051,50051,50051,5000.18K+5.10%
49,00049,00049,00049,0000.50K0.00%
49,00048,00049,00048,0002.20K-1.80%
49,90049,80049,90049,8000.20K0.00%
49,90049,90049,90049,9000.10K-5.67%
52,90052,90052,90052,9000.10K+14.25%
46,30046,30046,30046,3000.10K+9.46%
42,30042,30042,30042,3000.10K+0.95%
41,90040,10041,90040,0004.38K-6.89%
45,00045,00045,00045,0000.70K-8.16%
49,00046,10049,00046,1003.70K-2.58%
50,30057,80057,80050,3001.20K0.00%
50,30050,30050,30050,3000.50K-14.75%
59,00059,00059,00059,0000.50K+70.03%
Cao nhất: 59,000Thấp nhất: 34,700Chênh lệch: 24,300Trung bình: 46,707% Thay đổi: 0