SVB Financial Group (SIVBQ)

Thị Trường OTC
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
0.0900
0.0000
(0.00%)
Đóng cửa
0.0900
0.0000
(0.00%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
0.0900
0.1100
Biên độ 52 tuần
0.0300
377.3000
Khối lượng
26,113

Dữ liệu Lịch sử SIVBQ

Khung Thời Gian
Daily
28/08/2023 - 27/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
0.10000.09000.10000.090022.44K+11.11%
0.09000.04500.11000.042043.82K-10.00%
0.10000.05000.10000.0500832.96K-16.67%
0.12000.09000.12000.090015.93K+33.33%
0.09000.05000.10000.0500231.39K-37.93%
0.14500.05000.15000.050020.54K+190.00%
0.05000.04500.05000.045022.76K+11.11%
0.04500.04200.05000.04208.78K0.00%
0.04500.05000.06000.045068.84K-10.00%
0.05000.06000.06000.041012.47K0.00%
0.05000.04100.10000.041049.94K+21.95%
0.04100.05000.10000.041026.68K-31.67%
0.06000.04100.18000.041016.25K-14.29%
0.07000.04100.07000.041025.36K+16.67%
0.06000.07000.08000.040068.97K-14.29%
0.07000.05100.08000.051051.33K0.00%
0.07000.08000.11000.051022.35K-12.50%
0.08000.05100.12000.051016.86K+45.45%
0.05500.05100.08000.051029.38K-50.00%
0.11000.08000.12000.0400247.63K+22.22%
0.09000.08000.12000.080031.13K-18.18%
Cao nhất
0.1800
% Thay đổi
-9.0909
Trung bình
0.0758
Chênh lệch
0.1400
Thấp nhất
0.0400