CTCP Sông Đà 7.04 (S74)

Hà Nội
10,200.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    100
  • Giá Mua/Bán:
    7,600.0/7,900.0
  • Biên độ ngày:
    10,200.0 - 10,200.0

Bình luận S74

Bạn cảm thấy thế nào về Sông Đà 7.04?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)