Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (NSH)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
10,000.00 +100.00    +1.01%
14:45:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000NSH4 
 • Khối lượng: 36,419
 • Giá Mua/Bán: 0.00 / 0.00
 • Biên độ ngày: 9,200.00 - 10,000.00
Nhôm Sông Hồng 10,000.00 +100.00 +1.01%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
On Neck Bearish 1W Hiện tại
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Doji Star Bearish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Hammer 1D 1 27/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 1 28/01/2022 07:00
Belt Hold Bearish 1H 2 28/01/2022 11:00
Harami Cross Bearish 15 2 28/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1H 3 28/01/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 3 28/01/2022 13:00
Falling Three Methods 1D 4 24/01/2022
Bullish doji Star 5H 4 26/01/2022 10:00
Dragonfly Doji 5H 4 26/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 4 28/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 6 28/01/2022 10:00
Harami Cross 15 6 28/01/2022 13:00
Harami Bullish 15 6 28/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 7 28/01/2022 11:15
Engulfing Bearish 15 7 28/01/2022 11:15
Harami Bearish 1M 8 5/21
Harami Cross Bearish 1M 8 5/21
Inverted Hammer 5H 8 24/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 8 28/01/2022 09:00
Bullish doji Star 1D 10 14/01/2022
Bullish Engulfing 1H 10 26/01/2022 14:00
Gravestone Doji 30 10 27/01/2022 14:00
Harami Bullish 15 10 28/01/2022 10:15
Harami Cross 15 10 28/01/2022 10:15
Harami Cross Bearish 1M 11 02/21
Dragonfly Doji 1H 11 26/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 30 11 27/01/2022 13:30
Belt Hold Bearish 15 11 28/01/2022 10:00
Harami Bullish 1W 13 24/10/2021
Harami Cross 1W 13 24/10/2021
Belt Hold Bullish 15 13 28/01/2022 09:15
Harami Bullish 1D 14 10/01/2022
Harami Cross 1D 14 10/01/2022
Belt Hold Bearish 1H 14 26/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1M 15 10/20
Evening Doji Star 1M 15 10/20
Harami Cross Bearish 1H 15 25/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 15 15 27/01/2022 14:15
Doji Star Bearish 1M 16 9/20
Belt Hold Bullish 1H 16 25/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 16 25/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 16 27/01/2022 09:30
Tri-Star Bearish 30 17 27/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1M 18 7/20
Doji Star Bearish 15 18 27/01/2022 13:30
Bullish doji Star 1D 19 31/12/2021
Harami Bullish 1D 19 31/12/2021
Harami Cross 1D 19 31/12/2021
Tri-Star Bullish 1H 19 25/01/2022 09:00
Harami Cross 30 19 26/01/2022 14:00
Harami Bullish 30 19 26/01/2022 14:00
Separating Lines Bullish 15 19 27/01/2022 13:15
Doji Star Bearish 1W 20 05/09/2021
Harami Bullish 1M 21 4/20
Harami Cross 1M 21 4/20
Thrusting Bearish 5H 21 14/01/2022 08:00
Bullish Hammer 5H 21 14/01/2022 08:00
Dragonfly Doji 30 21 26/01/2022 13:00
Harami Bullish 15 21 27/01/2022 11:15
Harami Cross 15 21 27/01/2022 11:15
Belt Hold Bearish 1D 22 28/12/2021
Dark Cloud Cover 1D 22 28/12/2021
Belt Hold Bullish 1H 22 24/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 22 26/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 5H 23 13/01/2022 07:00
Tri-Star Bearish 30 24 26/01/2022 09:30
Harami Bullish 1H 25 21/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 25 21/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1H 26 21/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 27 21/01/2022 11:00
Bullish doji Star 1W 28 11/07/2021
Harami Bullish 1W 28 11/07/2021
Harami Cross 1W 28 11/07/2021
Stick Sandwich 5H 28 10/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 28 25/01/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 28 27/01/2022 09:15
Three Black Crows 1D 29 17/12/2021
Belt Hold Bullish 30 29 25/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 29 25/01/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 29 27/01/2022 09:00
Bullish doji Star 30 31 25/01/2022 10:30
Harami Bullish 30 31 25/01/2022 10:30
Harami Cross 30 31 25/01/2022 10:30
Bullish Hammer 1M 32 5/19
Bullish Engulfing 1D 32 14/12/2021
Harami Cross Bearish 1H 32 20/01/2022 11:00
Bullish doji Star 15 32 26/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 15 33 26/01/2022 13:45
Belt Hold Bearish 15 33 26/01/2022 13:45
Bullish Engulfing 1W 34 30/05/2021
Tri-Star Bullish 15 34 26/01/2022 13:30
Bullish Engulfing 1M 36 01/19
Morning Doji Star 1M 36 01/19
Three Inside Up 1M 36 01/19
Stick Sandwich 1H 36 19/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 36 24/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 5H 37 04/01/2022 08:00
Three Black Crows 1W 38 02/05/2021
Belt Hold Bearish 1H 38 19/01/2022 10:00
Dark Cloud Cover 1H 38 19/01/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 38 26/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 1H 39 19/01/2022 09:00
Three Inside Up 1H 39 19/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 39 24/01/2022 11:00
Dark Cloud Cover 1W 40 18/04/2021
Bullish doji Star 1H 40 18/01/2022 14:00
Harami Bullish 1H 40 18/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 40 18/01/2022 14:00
Stick Sandwich 1D 41 01/12/2021
Abandoned Baby Bullish 5H 41 30/12/2021 08:00
Abandoned Baby Bullish 30 41 24/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 41 24/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 41 24/01/2022 10:00
Three Black Crows 1M 42 7/18
Bullish doji Star 5H 42 29/12/2021 12:00
Dragonfly Doji 5H 42 29/12/2021 12:00
Bullish doji Star 30 42 24/01/2022 09:30
Belt Hold Bearish 5H 45 28/12/2021 06:00
Harami Bullish 1H 45 17/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 45 17/01/2022 14:00
Stick Sandwich 30 45 21/01/2022 14:00
Bullish Hammer 1D 47 23/11/2021
Belt Hold Bearish 30 47 21/01/2022 13:00
Harami Bullish 15 47 25/01/2022 13:45
Harami Cross 15 47 25/01/2022 13:45
Harami Bullish 1H 48 17/01/2022 10:00
Harami Cross 1H 48 17/01/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 48 21/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 15 48 25/01/2022 13:30
Bullish Engulfing 1W 49 14/02/2021
Belt Hold Bearish 5H 49 24/12/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 49 24/12/2021 07:00
Separating Lines Bullish 30 49 21/01/2022 10:30
Three Outside Up 15 49 25/01/2022 13:15
Three Black Crows 1D 50 18/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 50 23/12/2021 11:00
Dragonfly Doji 5H 50 23/12/2021 11:00
Three Inside Up 15 50 25/01/2022 13:00
Morning Star 15 50 25/01/2022 13:00
Morning Doji Star 15 50 25/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 15 50 25/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 50 25/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 51 21/01/2022 09:30
Bullish Engulfing 30 51 21/01/2022 09:30
Bullish doji Star 15 51 25/01/2022 11:15
Harami Bullish 15 51 25/01/2022 11:15
Harami Cross 15 51 25/01/2022 11:15
Belt Hold Bearish 1D 52 16/11/2021
Dark Cloud Cover 1D 52 16/11/2021
Engulfing Bearish 30 52 21/01/2022 09:00
Inverted Hammer 30 52 21/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1W 53 17/01/2021
Harami Cross Bearish 30 53 20/01/2022 14:30
Three Outside Up 1W 54 10/01/2021
Harami Bullish 5H 54 21/12/2021 14:00
Harami Cross 5H 54 21/12/2021 14:00
Bullish Hammer 1H 54 14/01/2022 09:00
Separating Lines Bullish 30 54 20/01/2022 14:00
Bullish doji Star 15 54 25/01/2022 10:30
Harami Bullish 15 54 25/01/2022 10:30
Harami Cross 15 54 25/01/2022 10:30
Bullish Engulfing 1W 55 03/01/2021
Morning Doji Star 1W 55 03/01/2021
Morning Star 1W 55 03/01/2021
Three Inside Up 1W 55 03/01/2021
Bullish Engulfing 1D 55 11/11/2021
Belt Hold Bearish 30 55 20/01/2022 13:30
Belt Hold Bearish 15 55 25/01/2022 10:15
Engulfing Bearish 15 55 25/01/2022 10:15
Harami Bullish 1W 56 27/12/2020
Harami Cross 1W 56 27/12/2020
Bullish doji Star 5H 56 20/12/2021 13:00
Three Black Crows 1W 57 20/12/2020
Belt Hold Bullish 1H 57 13/01/2022 11:00
Harami Cross Bearish 30 58 20/01/2022 10:30
Belt Hold Bearish 1H 59 13/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1D 60 04/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 60 12/01/2022 14:00
Harami Cross Bearish 30 60 20/01/2022 09:30
Abandoned Baby Bullish 1H 61 12/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 61 12/01/2022 13:00
Morning Doji Star 1H 61 12/01/2022 13:00
Bullish doji Star 15 61 24/01/2022 14:45
Harami Bullish 15 61 24/01/2022 14:45
Harami Cross 15 61 24/01/2022 14:45
Bullish doji Star 1H 62 12/01/2022 11:00
Dragonfly Doji 1H 62 12/01/2022 11:00
Doji Star Bearish 1W 63 08/11/2020
Belt Hold Bullish 15 63 24/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 15 63 24/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 1W 64 01/11/2020
Deliberation Bearish 5H 64 14/12/2021 12:00
Doji Star Bearish 5H 64 14/12/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1W 65 25/10/2020
Harami Bullish 15 65 24/01/2022 13:30
Harami Cross 15 65 24/01/2022 13:30
Stick Sandwich 1H 66 11/01/2022 13:00
Falling Three Methods 5H 67 13/12/2021 06:00
Belt Hold Bearish 30 68 19/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 30 68 19/01/2022 10:00
Upside Gap Three Methods 30 68 19/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 69 24/01/2022 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận NSH

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email