Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
2,800.00 +200.00    +7.69%
03/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000DPS8 
 • Khối lượng: 4,401,176
 • Giá Mua/Bán: 200.00 / 300.00
 • Biên độ ngày: 2,500.00 - 2,800.00
Đầu tư Phát triển Sóc Sơn 2,800.00 +200.00 +7.69%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Doji Star Bearish 1M Hiện tại
Dragonfly Doji 1W Hiện tại
Dragonfly Doji 1D Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Doji Star Bearish 30 Hiện tại
Doji Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 5H 1 17/07/2020 07:00
Engulfing Bearish 5H 1 17/07/2020 07:00
Tri-Star Bullish 1H 1 17/07/2020 13:00
Belt Hold Bullish 30 1 17/07/2020 14:00
Bullish Engulfing 30 1 17/07/2020 14:00
Tri-Star Bullish 5H 2 10/07/2020 10:00
Belt Hold Bearish 1H 4 17/07/2020 09:00
Engulfing Bearish 1H 4 17/07/2020 09:00
Bullish doji Star 30 4 17/07/2020 11:00
Harami Bullish 30 4 17/07/2020 11:00
Harami Cross 30 4 17/07/2020 11:00
Belt Hold Bearish 30 5 17/07/2020 10:30
Engulfing Bearish 30 5 17/07/2020 10:30
Belt Hold Bearish 5H 6 26/06/2020 11:00
Stick Sandwich 5H 6 26/06/2020 11:00
Harami Cross Bearish 1M 8 5/20
Belt Hold Bearish 5H 8 19/06/2020 14:00
Tri-Star Bullish 1H 9 10/07/2020 09:00
Tri-Star Bearish 1H 10 03/07/2020 14:00
Dragonfly Doji 1M 12 01/20
Harami Cross Bearish 5H 12 05/06/2020 10:00
Belt Hold Bullish 5H 13 05/06/2020 05:00
Bullish Engulfing 5H 13 05/06/2020 05:00
Belt Hold Bullish 1H 13 03/07/2020 10:00
Tri-Star Bearish 30 13 10/07/2020 10:30
Bullish doji Star 1M 14 11/19
Harami Bullish 1M 14 11/19
Harami Cross 1M 14 11/19
Tri-Star Bearish 5H 14 29/05/2020 13:00
Tri-Star Bearish 1H 15 26/06/2020 14:00
Belt Hold Bullish 1M 16 9/19
Harami Cross 5H 16 22/05/2020 11:00
Harami Bullish 5H 16 22/05/2020 11:00
Bullish doji Star 5H 16 22/05/2020 11:00
Belt Hold Bullish 1M 17 8/19
Belt Hold Bearish 5H 17 22/05/2020 06:00
Engulfing Bearish 5H 17 22/05/2020 06:00
Evening Doji Star 5H 17 22/05/2020 06:00
Evening Star 5H 17 22/05/2020 06:00
Doji Star Bearish 5H 18 15/05/2020 14:00
Tri-Star Bearish 30 18 03/07/2020 14:00
Bullish doji Star 1M 19 6/19
Harami Bullish 1M 19 6/19
Harami Cross 1M 19 6/19
Harami Cross Bearish 5H 20 08/05/2020 12:00
Belt Hold Bearish 1H 20 19/06/2020 13:00
Engulfing Bearish 1H 20 19/06/2020 13:00
Belt Hold Bearish 30 21 03/07/2020 10:30
Stick Sandwich 30 21 03/07/2020 10:30
Doji Star Bearish 1M 22 3/19
Separating Lines Bullish 5H 22 24/04/2020 13:00
Harami Cross Bearish 1H 22 19/06/2020 10:00
Belt Hold Bullish 1M 23 02/19
Belt Hold Bullish 1W 23 05/07/2020
Belt Hold Bullish 1D 23 10/07/2020
Engulfing Bearish 5H 23 24/04/2020 08:00
Belt Hold Bullish 1H 23 19/06/2020 09:00
Bullish Engulfing 1H 23 19/06/2020 09:00
Engulfing Bearish 1W 24 28/06/2020
Engulfing Bearish 1D 24 03/07/2020
Harami Cross Bearish 5H 24 17/04/2020 11:00
Tri-Star Bullish 30 24 26/06/2020 14:30
Tri-Star Bearish 30 25 26/06/2020 14:00
Gravestone Doji 1W 26 14/06/2020
Gravestone Doji 1D 26 19/06/2020
Belt Hold Bearish 5H 26 10/04/2020 14:00
Harami Cross 1W 28 31/05/2020
Bullish doji Star 1W 28 31/05/2020
Harami Bullish 1W 28 31/05/2020
Bullish doji Star 1D 28 05/06/2020
Harami Bullish 1D 28 05/06/2020
Harami Cross 1D 28 05/06/2020
Harami Cross Bearish 5H 28 03/04/2020 12:00
Tri-Star Bullish 1H 28 12/06/2020 09:00
Harami Cross Bearish 30 28 26/06/2020 10:00
Bullish doji Star 1M 29 8/18
Harami Bullish 1M 29 8/18
Harami Cross 1M 29 8/18
Belt Hold Bearish 1W 29 24/05/2020
Homing Pigeon 1W 29 24/05/2020
Belt Hold Bearish 1D 29 29/05/2020
Homing Pigeon 1D 29 29/05/2020
Belt Hold Bullish 5H 29 03/04/2020 07:00
Tri-Star Bearish 1H 29 05/06/2020 14:00
Separating Lines Bullish 30 29 26/06/2020 09:30
Belt Hold Bearish 1W 30 17/05/2020
Belt Hold Bearish 1D 30 22/05/2020
Belt Hold Bullish 5H 30 27/03/2020 10:00
Engulfing Bearish 30 30 26/06/2020 09:00
Belt Hold Bearish 5H 31 27/03/2020 05:00
Engulfing Bearish 5H 31 27/03/2020 05:00
Harami Cross Bearish 1H 31 05/06/2020 10:00
Bullish doji Star 30 31 19/06/2020 14:30
Harami Bullish 30 31 19/06/2020 14:30
Harami Cross 30 31 19/06/2020 14:30
Belt Hold Bullish 1H 32 05/06/2020 09:00
Bullish Engulfing 1H 32 05/06/2020 09:00
Belt Hold Bearish 30 32 19/06/2020 14:00
Engulfing Bearish 30 32 19/06/2020 14:00
Belt Hold Bearish 5H 33 20/03/2020 08:00
Tri-Star Bullish 1H 33 29/05/2020 14:00
Inverted Hammer 1M 34 3/18
Gravestone Doji 1W 34 12/04/2020
Gravestone Doji 1D 34 17/04/2020
Separating Lines Bullish 5H 34 13/03/2020 11:00
Tri-Star Bearish 1H 34 29/05/2020 13:00
Doji Star Bearish 30 35 19/06/2020 11:00
Harami Bullish 1W 36 29/03/2020
Harami Cross 1W 36 29/03/2020
Harami Bullish 1D 36 03/04/2020
Harami Cross 1D 36 03/04/2020
Bullish doji Star 5H 36 06/03/2020 14:00
Harami Bullish 5H 36 06/03/2020 14:00
Harami Cross 5H 36 06/03/2020 14:00
Belt Hold Bullish 30 36 19/06/2020 10:30
Bullish Engulfing 30 36 19/06/2020 10:30
Evening Star 1W 37 22/03/2020
Belt Hold Bearish 1W 37 22/03/2020
Evening Doji Star 1W 37 22/03/2020
Engulfing Bearish 1W 37 22/03/2020
Belt Hold Bearish 1D 37 27/03/2020
Engulfing Bearish 1D 37 27/03/2020
Evening Doji Star 1D 37 27/03/2020
Evening Star 1D 37 27/03/2020
Harami Bullish 1M 38 11/17
Harami Cross 1M 38 11/17
Doji Star Bearish 1W 38 15/03/2020
Hanging Man 1W 38 15/03/2020
Dragonfly Bearish 1W 38 15/03/2020
Doji Star Bearish 1D 38 20/03/2020
Hanging Man 1D 38 20/03/2020
Dragonfly Bearish 1D 38 20/03/2020
Harami Cross 5H 38 28/02/2020 12:00
Harami Bullish 5H 38 28/02/2020 12:00
Bullish doji Star 5H 38 28/02/2020 12:00
Belt Hold Bearish 5H 39 28/02/2020 07:00
Homing Pigeon 5H 39 28/02/2020 07:00
Belt Hold Bullish 30 39 19/06/2020 09:00
Bullish Engulfing 30 39 19/06/2020 09:00
Belt Hold Bearish 1W 40 01/03/2020
Homing Pigeon 1W 40 01/03/2020
Belt Hold Bearish 1D 40 06/03/2020
Homing Pigeon 1D 40 06/03/2020
Belt Hold Bearish 5H 40 21/02/2020 10:00
Stick Sandwich 5H 40 21/02/2020 10:00
Belt Hold Bearish 1H 40 22/05/2020 09:00
Engulfing Bearish 1H 40 22/05/2020 09:00
Evening Doji Star 1H 40 22/05/2020 09:00
Evening Star 1H 40 22/05/2020 09:00
Belt Hold Bearish 1W 41 23/02/2020
Belt Hold Bearish 1D 41 28/02/2020
Belt Hold Bullish 5H 41 21/02/2020 05:00
Doji Star Bearish 1H 41 15/05/2020 14:00
Bullish Engulfing 1M 42 7/17
Harami Cross Bearish 1W 42 16/02/2020
Harami Cross Bearish 1D 42 21/02/2020
Belt Hold Bearish 5H 42 14/02/2020 13:00
Belt Hold Bullish 1H 42 15/05/2020 13:00
Belt Hold Bullish 1W 43 09/02/2020
Belt Hold Bullish 1D 43 14/02/2020
Belt Hold Bullish 5H 43 14/02/2020 08:00
Three Inside Up 1M 44 5/17
Doji Star Bearish 1W 44 02/02/2020
Hanging Man 1W 44 02/02/2020
Dragonfly Bearish 1W 44 02/02/2020
Dragonfly Doji 1W 44 02/02/2020
Dragonfly Doji 1D 44 07/02/2020
Doji Star Bearish 1D 44 07/02/2020
Dragonfly Bearish 1D 44 07/02/2020
Hanging Man 1D 44 07/02/2020
Belt Hold Bullish 1H 44 15/05/2020 09:00
Harami Bullish 1M 45 4/17
Harami Cross 1M 45 4/17
Belt Hold Bullish 1W 45 26/01/2020
Belt Hold Bullish 1D 45 31/01/2020
Belt Hold Bearish 5H 45 07/02/2020 06:00
Doji Star Bearish 1H 45 08/05/2020 14:00
Harami Cross Bearish 5H 46 31/01/2020 14:00
Belt Hold Bullish 1H 46 08/05/2020 13:00
Bullish Engulfing 1H 46 08/05/2020 13:00
Downside Gap Three Methods 1M 47 02/17
Bullish Engulfing 1M 47 02/17
Harami Cross Bearish 1H 47 08/05/2020 11:00
Homing Pigeon 1W 48 29/12/2019
Homing Pigeon 1D 48 03/01/2020
Engulfing Bearish 1W 49 22/12/2019
Engulfing Bearish 1D 49 27/12/2019
Tri-Star Bullish 30 49 05/06/2020 14:30
Tri-Star Bearish 30 50 05/06/2020 13:30
Harami Cross Bearish 1W 51 08/12/2019
Harami Cross Bearish 1D 51 13/12/2019
Tri-Star Bullish 30 51 05/06/2020 13:00
Belt Hold Bullish 1H 53 24/04/2020 09:00
Doji Star Bearish 30 53 05/06/2020 09:30
Harami Bullish 1W 54 17/11/2019
Harami Cross 1W 54 17/11/2019
Harami Bullish 1D 54 22/11/2019
Harami Cross 1D 54 22/11/2019
Belt Hold Bullish 30 54 05/06/2020 09:00
Bullish Engulfing 30 54 05/06/2020 09:00
Belt Hold Bearish 1W 55 10/11/2019
Belt Hold Bearish 1D 55 15/11/2019
Belt Hold Bullish 1W 56 03/11/2019
Belt Hold Bullish 1D 56 08/11/2019
Engulfing Bearish 5H 56 20/12/2019 07:00
Tri-Star Bullish 30 56 29/05/2020 13:30
Tri-Star Bearish 30 57 29/05/2020 13:00
Bullish Engulfing 1M 59 02/16
Harami Cross Bearish 5H 59 06/12/2019 13:00
Hanging Man 1H 59 10/04/2020 14:00
Dragonfly Bearish 1H 59 10/04/2020 14:00
Dragonfly Doji 1H 59 10/04/2020 14:00
Bullish doji Star 1D 60 11/10/2019
Belt Hold Bullish 5H 60 06/12/2019 08:00
Bullish Engulfing 5H 60 06/12/2019 08:00
Harami Cross 1W 61 29/09/2019
Harami Bullish 1W 61 29/09/2019
Bullish doji Star 1W 61 29/09/2019
Belt Hold Bearish 1D 61 04/10/2019
Belt Hold Bearish 1W 62 22/09/2019
Bullish doji Star 1D 62 03/10/2019
Harami Bullish 1D 62 03/10/2019
Harami Cross 1D 62 03/10/2019
Harami Cross Bearish 1H 62 10/04/2020 09:00
Harami Cross Bearish 1W 63 15/09/2019
Belt Hold Bearish 1D 63 02/10/2019
Engulfing Bearish 1D 63 02/10/2019
Evening Doji Star 1D 63 02/10/2019
Evening Star 1D 63 02/10/2019
Belt Hold Bullish 1H 63 03/04/2020 14:00
Bullish Engulfing 1H 63 03/04/2020 14:00
Belt Hold Bullish 1W 64 08/09/2019
Dragonfly Doji 1D 64 01/10/2019
Dragonfly Bearish 1D 64 01/10/2019
Hanging Man 1D 64 01/10/2019
Doji Star Bearish 1D 64 01/10/2019
Tri-Star Bullish 30 64 22/05/2020 10:00
Belt Hold Bullish 1W 65 01/09/2019
Belt Hold Bullish 1D 65 30/09/2019
Harami Cross Bearish 1H 65 03/04/2020 11:00
Tri-Star Bearish 30 65 22/05/2020 09:30
Dragonfly Doji 1W 66 25/08/2019
Engulfing Bearish 1D 66 27/09/2019
Belt Hold Bearish 1D 66 27/09/2019
Belt Hold Bearish 5H 66 15/11/2019 07:00
Doji Star Bearish 1W 67 18/08/2019
Dragonfly Doji 1W 67 18/08/2019
Hanging Man 1D 67 26/09/2019
Dragonfly Bearish 1D 67 26/09/2019
Dragonfly Doji 1D 67 26/09/2019
Doji Star Bearish 30 67 15/05/2020 14:30
Morning Star 1W 68 11/08/2019
Three Inside Up 1W 68 11/08/2019
Belt Hold Bullish 1W 68 11/08/2019
Morning Doji Star 1W 68 11/08/2019
Bullish Engulfing 1W 68 11/08/2019
Belt Hold Bearish 1D 68 25/09/2019
Homing Pigeon 1D 68 25/09/2019
Belt Hold Bullish 5H 68 08/11/2019 05:00
Belt Hold Bullish 30 68 15/05/2020 13:00
Bullish Engulfing 30 68 15/05/2020 13:00
Bullish doji Star 1W 69 04/08/2019
Harami Bullish 1W 69 04/08/2019
Harami Cross 1W 69 04/08/2019
Belt Hold Bearish 1D 69 24/09/2019
Homing Pigeon 1D 69 24/09/2019
Belt Hold Bearish 1H 69 27/03/2020 13:00
Engulfing Bearish 1H 69 27/03/2020 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận DPS

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email