Servicom (SERVI)

Tunis
Tiền tệ tính theo TND
Miễn trừ Trách nhiệm
0.27
0.00
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
0.27
0.27
Biên độ 52 tuần
0.18
1.29
Khối lượng
0
Giá đ.cửa hôm trước
0.27
Giá mở cửa
0.27
Biên độ ngày
0.27-0.27
Biên độ 52 tuần
0.18-1.29
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
19,509
Thay đổi 1 năm
-76.52%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
11,874,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Servicom