CTCP Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam (VHG)

Hà Nội
3,300
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    1,141,900
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    3,200 - 3,400

Bình luận VHG

Bạn cảm thấy thế nào về Đầu tư và Phát Triển Việt Trung Nam?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)