CTCP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (DNR)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
10,900
0
(0.00%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
10,500
10,900
Biên độ 52 tuần
8,100
12,500
Khối lượng
0
Giá Mua/Bán
8,000 / 9,000
Giá đ.cửa hôm trước
10,500
Giá mở cửa
10,500
Biên độ ngày
10,500-10,900
Biên độ 52 tuần
8,100-12,500
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
13,367
Thay đổi 1 năm
0%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
-
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về DNR?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Ngành
-
Lĩnh vực
-
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B