Ooredoo QPSC (ORDS)

8.548
-0.272(-3.08%)
  • Khối lượng:
    2,757,656
  • Giá Mua/Bán:
    8.548/8.549
  • Biên độ ngày:
    8.390 - 8.820

Dữ liệu Lịch sử ORDS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/10/2022 - 28/11/2022
8.5488.8008.8208.3902.76M-3.08%
8.8209.0009.1208.820941.00K-3.02%
9.0959.1799.3868.8711.95M-1.33%
9.2189.3909.5999.1091.42M-1.83%
9.3909.8369.8369.1001.70M-3.81%
9.7629.6029.9289.5651.69M+1.67%
9.6029.75810.0009.571329.61K-2.47%
9.8459.8229.9509.6301.25M+0.25%
9.8209.9789.9789.603646.03K-1.80%
10.00010.25010.3409.9201.13M-2.44%
10.25010.35010.47010.040666.93K-1.44%
10.40010.58010.6309.993640.41K-0.76%
10.48010.64010.64010.4001.00M+0.29%
10.45010.30010.64010.3003.29M+1.46%
10.3009.98510.6909.9034.20M+3.01%
9.9999.8009.9999.4031.60M+2.13%
9.7909.7209.9009.720867.46K+0.67%
9.7259.7469.7469.4552.01M+0.05%
9.7209.7509.8989.7202.16M-0.31%
9.7509.72010.0009.5922.89M-0.20%
9.7709.3409.7979.3403.27M+5.05%
9.3009.2279.6519.2272.01M+0.01%
Cao nhất: 10.690Thấp nhất: 8.390Chênh lệch: 2.300Trung bình: 9.729% Thay đổi: -8.076