Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
25,300.0 -800.0    -3.07%
03/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PGS1 
 • Khối lượng: 39,300
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 25,100.0 - 26,300.0
Khí Miền Nam 25,300.0 -800.0 -3.07%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Engulfing Bearish 1M Hiện tại
Bullish doji Star 1W Hiện tại
On Neck Bearish 5H Hiện tại
Three Black Crows 5H Hiện tại
Bullish doji Star 1H Hiện tại
Dragonfly Doji 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Down 1W 1 21/11/2021
Engulfing Bearish 1W 2 14/11/2021
Three Outside Up 1M 3 9/21
Dragonfly Doji 1H 3 03/12/2021 10:00
Bullish Engulfing 1M 4 8/21
Bullish Hammer 1D 4 29/11/2021
Belt Hold Bullish 30 5 03/12/2021 10:30
Bullish doji Star 15 5 03/12/2021 13:15
Harami Bullish 15 5 03/12/2021 13:15
Harami Cross 15 5 03/12/2021 13:15
Three Black Crows 1W 6 17/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 6 30/11/2021 13:00
Dark Cloud Cover 5H 6 30/11/2021 13:00
Three Inside Up 5H 7 30/11/2021 08:00
Evening Doji Star 15 7 03/12/2021 11:15
Evening Star 15 7 03/12/2021 11:15
Engulfing Bearish 1M 8 4/21
Evening Doji Star 1M 8 4/21
Doji Star Bearish 15 8 03/12/2021 11:00
Doji Star Bearish 1M 9 3/21
Bullish Hammer 5H 9 29/11/2021 07:00
Deliberation Bearish 30 9 02/12/2021 14:30
Belt Hold Bullish 15 9 03/12/2021 10:45
Bullish Engulfing 15 9 03/12/2021 10:45
Morning Doji Star 15 9 03/12/2021 10:45
Morning Star 15 9 03/12/2021 10:45
Three Inside Up 15 9 03/12/2021 10:45
Three Outside Up 30 10 02/12/2021 14:00
Bullish doji Star 15 10 03/12/2021 10:30
Harami Bullish 15 10 03/12/2021 10:30
Harami Cross 15 10 03/12/2021 10:30
Stick Sandwich 5H 12 25/11/2021 13:00
Harami Bullish 30 12 02/12/2021 13:00
Harami Cross 30 12 02/12/2021 13:00
Bullish doji Star 15 12 03/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 13 03/12/2021 09:45
Engulfing Bearish 15 13 03/12/2021 09:45
Belt Hold Bearish 5H 14 24/11/2021 12:00
Engulfing Bearish 5H 14 24/11/2021 12:00
Upside Gap Three Methods 5H 14 24/11/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1H 14 01/12/2021 09:00
Harami Bullish 30 14 02/12/2021 10:30
Harami Cross 30 14 02/12/2021 10:30
Harami Cross Bearish 1W 15 15/08/2021
Abandoned Baby Bearish 1D 15 12/11/2021
Evening Doji Star 1D 15 12/11/2021
Harami Bullish 1H 15 30/11/2021 14:00
Harami Cross 1H 15 30/11/2021 14:00
Deliberation Bearish 1D 16 11/11/2021
Doji Star Bearish 1D 16 11/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 16 30/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 16 30/11/2021 13:00
Stick Sandwich 1H 16 30/11/2021 13:00
Doji Star Bearish 15 16 02/12/2021 14:45
Separating Lines Bullish 1H 17 30/11/2021 11:00
Belt Hold Bearish 1H 18 30/11/2021 10:00
Dark Cloud Cover 1H 18 30/11/2021 10:00
Harami Cross Bearish 30 18 01/12/2021 14:30
Harami Bullish 1W 22 27/06/2021
Harami Cross 1W 22 27/06/2021
Thrusting Bearish 1D 23 02/11/2021
Stick Sandwich 30 23 01/12/2021 10:30
Belt Hold Bullish 15 23 02/12/2021 11:00
Bullish Engulfing 15 23 02/12/2021 11:00
Bullish doji Star 1M 24 12/19
On Neck Bearish 1D 24 01/11/2021
Harami Bullish 15 25 02/12/2021 10:30
Harami Cross 15 25 02/12/2021 10:30
Three Outside Up 5H 26 16/11/2021 14:00
Stick Sandwich 1H 26 26/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 26 01/12/2021 09:00
Engulfing Bearish 15 26 02/12/2021 10:15
Upside Gap Three Methods 15 26 02/12/2021 10:15
Engulfing Bearish 1M 28 8/19
Harami Bullish 5H 28 15/11/2021 13:00
Harami Cross 5H 28 15/11/2021 13:00
Harami Cross Bearish 1H 29 26/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 30 30/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 30 30/11/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 30 02/12/2021 09:15
Belt Hold Bearish 1H 31 25/11/2021 13:00
Harami Cross 1W 32 18/04/2021
Harami Bullish 1W 32 18/04/2021
Bullish doji Star 1W 32 18/04/2021
Three Outside Down 1D 33 19/10/2021
Harami Cross Bearish 15 33 01/12/2021 14:15
Engulfing Bearish 1D 34 18/10/2021
Belt Hold Bearish 30 34 30/11/2021 09:30
Homing Pigeon 1H 35 24/11/2021 14:00
Three Outside Down 1W 36 21/03/2021
Morning Doji Star 1D 36 14/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 36 24/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 36 24/11/2021 13:00
Abandoned Baby Bearish 1W 37 14/03/2021
Engulfing Bearish 1W 37 14/03/2021
Evening Doji Star 1W 37 14/03/2021
Bullish doji Star 1D 37 13/10/2021
Harami Bullish 1H 37 24/11/2021 11:00
Harami Cross 1H 37 24/11/2021 11:00
Doji Star Bearish 1W 38 07/03/2021
Belt Hold Bearish 1H 38 24/11/2021 10:00
Harami Cross 1M 39 9/18
Three Inside Up 30 39 29/11/2021 13:00
Harami Cross Bearish 15 39 01/12/2021 11:15
Engulfing Bearish 1M 40 8/18
Belt Hold Bearish 5H 40 05/11/2021 13:00
Evening Doji Star 5H 40 05/11/2021 13:00
Dragonfly Bearish 5H 40 05/11/2021 13:00
Three Outside Up 1H 40 23/11/2021 14:00
Harami Bullish 30 40 29/11/2021 11:00
Harami Cross 30 40 29/11/2021 11:00
Separating Lines Bullish 15 40 01/12/2021 11:00
Abandoned Baby Bullish 1H 41 23/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 41 23/11/2021 13:00
Morning Doji Star 1H 41 23/11/2021 13:00
Morning Star 1H 41 23/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 41 01/12/2021 10:30
Bullish doji Star 1H 42 23/11/2021 11:00
Dragonfly Doji 1H 42 23/11/2021 11:00
Three Inside Up 15 42 01/12/2021 10:15
Engulfing Bearish 1D 43 05/10/2021
Harami Bullish 15 43 01/12/2021 10:00
Harami Cross 15 43 01/12/2021 10:00
Three Outside Down 1W 44 24/01/2021
Thrusting Bearish 5H 44 03/11/2021 11:00
Bullish Hammer 5H 44 03/11/2021 11:00
Abandoned Baby Bearish 30 44 29/11/2021 09:00
Evening Doji Star 30 44 29/11/2021 09:00
Evening Star 30 44 29/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 1W 45 17/01/2021
Doji Star Bearish 30 45 26/11/2021 14:30
Belt Hold Bearish 1M 46 02/18
Advance Block Bearish 1D 46 30/09/2021
Bullish Engulfing 5H 46 02/11/2021 10:00
Bullish doji Star 1H 47 22/11/2021 11:00
Harami Bullish 1H 47 22/11/2021 11:00
Harami Cross 1H 47 22/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 15 47 01/12/2021 09:00
Bullish Hammer 1H 48 22/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 48 30/11/2021 14:45
Engulfing Bearish 1W 49 20/12/2020
Belt Hold Bearish 1D 50 24/09/2021
Three Inside Up 1W 51 06/12/2020
Three Inside Up 1M 52 8/17
Harami Bullish 1W 52 29/11/2020
Harami Cross 1W 52 29/11/2020
Bullish Hammer 1H 52 19/11/2021 11:00
Bullish doji Star 15 52 30/11/2021 13:30
Three Outside Down 15 53 30/11/2021 13:15
Engulfing Bearish 1D 54 20/09/2021
Evening Star 15 54 30/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 15 54 30/11/2021 13:00
Evening Doji Star 15 54 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 54 30/11/2021 13:00
Doji Star Bearish 15 55 30/11/2021 11:15
Bullish Engulfing 1D 57 15/09/2021
Three Inside Up 1D 57 15/09/2021
Belt Hold Bearish 30 57 25/11/2021 13:00
Three Outside Down 15 57 30/11/2021 10:30
Bullish doji Star 1W 58 18/10/2020
Harami Bullish 1W 58 18/10/2020
Harami Cross 1W 58 18/10/2020
Bullish doji Star 1D 58 14/09/2021
Harami Cross 1D 58 14/09/2021
Harami Cross 1H 58 18/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 58 30/11/2021 10:15
Engulfing Bearish 15 58 30/11/2021 10:15
Evening Doji Star 15 58 30/11/2021 10:15
Evening Star 15 58 30/11/2021 10:15
Falling Three Methods 1D 59 13/09/2021
Doji Star Bearish 15 59 30/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1W 60 04/10/2020
Dark Cloud Cover 1W 60 04/10/2020
Engulfing Bearish 1M 61 11/16
Three Inside Up 1D 61 09/09/2021
Thrusting Bearish 30 61 25/11/2021 09:30
Belt Hold Bearish 15 61 30/11/2021 09:30
Three Outside Up 1M 62 10/16
Harami Bullish 1D 62 08/09/2021
Harami Cross 1D 62 08/09/2021
Bullish Engulfing 1M 63 9/16
Three Inside Up 1M 63 9/16
Belt Hold Bearish 1D 63 07/09/2021
Harami Bullish 30 63 24/11/2021 14:30
Harami Cross 30 63 24/11/2021 14:30
Harami Bullish 1M 64 8/16
Harami Cross 1M 64 8/16
Homing Pigeon 30 64 24/11/2021 14:00
Morning Doji Star 15 65 29/11/2021 14:15
Morning Star 15 65 29/11/2021 14:15
Three Inside Up 15 65 29/11/2021 14:15
Bullish doji Star 1M 66 6/16
Three Inside Up 1D 66 31/08/2021
Abandoned Baby Bearish 30 66 24/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 66 24/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 66 24/11/2021 13:00
Evening Doji Star 30 66 24/11/2021 13:00
Evening Star 30 66 24/11/2021 13:00
Harami Bullish 1D 67 30/08/2021
Harami Cross 1D 67 30/08/2021
Abandoned Baby Bearish 5H 67 19/10/2021 06:00
Evening Doji Star 5H 67 19/10/2021 06:00
Doji Star Bearish 30 67 24/11/2021 11:00
Gravestone Doji 30 67 24/11/2021 11:00
Belt Hold Bearish 15 67 29/11/2021 13:30
Doji Star Bearish 5H 68 18/10/2021 10:00
Gravestone Doji 5H 68 18/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 68 24/11/2021 10:30
Belt Hold Bullish 15 68 29/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 15 68 29/11/2021 13:00
Morning Doji Star 15 68 29/11/2021 13:00
Morning Star 15 68 29/11/2021 13:00
Three Inside Up 15 68 29/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 5H 69 18/10/2021 05:00
Bullish Engulfing 1H 69 16/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 69 24/11/2021 10:00
Harami Bullish 15 69 29/11/2021 11:15
Harami Cross 15 69 29/11/2021 11:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PGS

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email