Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI
Đóng

CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
26,800.0 -300.0    -1.11%
14:45:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PGS1 
 • Khối lượng: 104,000
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 26,800.0 - 27,400.0
Khí Miền Nam 26,800.0 -300.0 -1.11%

Mô hình Nến PGS

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1W Hiện tại
Three Inside Up 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1W 1 27/11/2022
Harami Cross 1W 1 27/11/2022
Harami Bullish 1M 2 10/22
Harami Cross 1M 2 10/22
Belt Hold Bullish 1D 2 05/12/2022
Bullish Engulfing 5H 2 06/12/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 2 07/12/2022 11:00
Engulfing Bearish 1W 3 13/11/2022
Evening Star 1W 3 13/11/2022
Tri-Star Bearish 15 3 07/12/2022 10:45
Belt Hold Bullish 5H 4 05/12/2022 08:00
Bullish Engulfing 5H 4 05/12/2022 08:00
Engulfing Bearish 1W 7 16/10/2022
Bullish Engulfing 1H 7 06/12/2022 09:00
Belt Hold Bearish 30 7 06/12/2022 13:30
Bullish doji Star 1M 8 4/22
Bullish Engulfing 1M 10 02/22
Engulfing Bearish 1D 10 23/11/2022
Doji Star Bearish 30 10 06/12/2022 10:30
Doji Star Bearish 15 10 06/12/2022 13:30
Deliberation Bearish 15 10 06/12/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1W 11 18/09/2022
Belt Hold Bearish 1D 11 21/11/2022
Belt Hold Bearish 5H 11 28/11/2022 06:00
Engulfing Bearish 5H 11 28/11/2022 06:00
Bullish doji Star 1H 11 05/12/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 11 06/12/2022 09:30
Three Outside Up 15 11 06/12/2022 13:15
Bullish doji Star 5H 12 25/11/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 12 05/12/2022 14:30
Engulfing Bearish 1M 13 11/21
Bullish doji Star 1D 13 17/11/2022
Bullish Hammer 1D 14 16/11/2022
Tri-Star Bullish 1H 14 02/12/2022 10:00
Three Outside Up 1M 15 9/21
Harami Bullish 5H 15 24/11/2022 07:00
Harami Cross 5H 15 24/11/2022 07:00
Bullish Engulfing 1M 16 8/21
Kicking Bearish 5H 16 23/11/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 17 05/12/2022 14:45
Homing Pigeon 1D 18 09/11/2022
Belt Hold Bearish 1D 18 09/11/2022
Belt Hold Bearish 5H 18 21/11/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 18 02/12/2022 14:30
Belt Hold Bearish 1D 19 08/11/2022
Tri-Star Bearish 5H 19 18/11/2022 11:00
Engulfing Bearish 1M 20 4/21
Evening Doji Star 1M 20 4/21
Tri-Star Bearish 15 20 05/12/2022 13:00
Doji Star Bearish 1M 21 3/21
Tri-Star Bullish 15 21 05/12/2022 10:30
Bullish doji Star 5H 22 16/11/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 22 02/12/2022 10:30
Dark Cloud Cover 1D 23 02/11/2022
Tri-Star Bearish 15 24 02/12/2022 14:15
Belt Hold Bullish 1W 25 12/06/2022
Belt Hold Bullish 1H 25 28/11/2022 10:00
Bullish doji Star 30 25 01/12/2022 10:00
Harami Bullish 30 25 01/12/2022 10:00
Harami Cross 30 25 01/12/2022 10:00
Dragonfly Bearish 1D 26 27/10/2022
Hanging Man 1D 26 27/10/2022
Doji Star Bearish 1D 26 27/10/2022
Tri-Star Bullish 30 27 01/12/2022 09:00
Belt Hold Bearish 5H 28 09/11/2022 07:00
Harami Bullish 1H 28 25/11/2022 11:00
Harami Cross 1H 28 25/11/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1D 29 24/10/2022
Belt Hold Bullish 5H 29 08/11/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 29 01/12/2022 13:30
Inverted Hammer 1W 31 01/05/2022
Harami Cross 1H 31 24/11/2022 11:00
Harami Bullish 1H 31 24/11/2022 11:00
Kicking Bearish 1H 32 23/11/2022 14:00
Bullish doji Star 15 32 01/12/2022 10:00
Harami Bullish 15 32 01/12/2022 10:00
Harami Cross 15 32 01/12/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 34 01/12/2022 09:15
Belt Hold Bullish 30 35 28/11/2022 10:30
Bullish doji Star 1M 36 12/19
Tri-Star Bearish 1H 37 18/11/2022 14:00
Three Outside Down 1W 38 13/03/2022
Belt Hold Bearish 5H 38 02/11/2022 05:00
Tri-Star Bullish 1H 38 18/11/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 38 29/11/2022 09:00
Engulfing Bearish 1W 39 06/03/2022
Doji Star Bearish 1D 39 06/10/2022
Engulfing Bearish 1M 40 8/19
Deliberation Bearish 1W 40 27/02/2022
Doji Star Bearish 1W 40 27/02/2022
Bullish doji Star 30 41 24/11/2022 14:30
Harami Bullish 30 41 24/11/2022 14:30
Harami Cross 30 41 24/11/2022 14:30
Three Outside Up 1W 42 13/02/2022
Downside Gap Three Methods 1W 43 06/02/2022
Bullish Engulfing 1W 43 06/02/2022
Bullish doji Star 30 43 24/11/2022 11:00
Harami Bullish 30 43 24/11/2022 11:00
Harami Cross 30 43 24/11/2022 11:00
Belt Hold Bullish 15 43 28/11/2022 10:30
Belt Hold Bullish 1D 44 28/09/2022
Belt Hold Bearish 5H 44 26/10/2022 08:00
Kicking Bearish 30 44 23/11/2022 14:00
Homing Pigeon 1D 45 27/09/2022
Abandoned Baby Bearish 5H 45 25/10/2022 12:00
Evening Doji Star 5H 45 25/10/2022 12:00
Engulfing Bearish 1W 46 09/01/2022
Doji Star Bearish 5H 46 25/10/2022 07:00
Gravestone Doji 5H 46 25/10/2022 07:00
Belt Hold Bullish 5H 47 24/10/2022 11:00
Tri-Star Bullish 1H 47 14/11/2022 09:00
Bullish doji Star 15 47 25/11/2022 09:30
Harami Bullish 15 47 25/11/2022 09:30
Harami Cross 15 47 25/11/2022 09:30
Doji Star Bearish 5H 48 24/10/2022 06:00
Belt Hold Bullish 5H 49 21/10/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 49 24/11/2022 14:45
Homing Pigeon 5H 50 21/10/2022 08:00
Belt Hold Bearish 1H 50 09/11/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 50 18/11/2022 14:30
Harami Cross 1M 51 9/18
Belt Hold Bullish 1D 51 19/09/2022
Bullish Engulfing 1D 51 19/09/2022
Tri-Star Bullish 30 51 18/11/2022 09:30
Engulfing Bearish 1M 52 8/18
Belt Hold Bullish 1H 52 08/11/2022 13:00
Bullish doji Star 15 52 24/11/2022 11:00
Harami Bullish 15 52 24/11/2022 11:00
Harami Cross 15 52 24/11/2022 11:00
Three Outside Down 1W 53 21/11/2021
Doji Star Bearish 1H 53 08/11/2022 09:00
Engulfing Bearish 1W 54 14/11/2021
Inverted Hammer 1D 54 14/09/2022
Belt Hold Bullish 1D 55 13/09/2022
Bullish Engulfing 1D 55 13/09/2022
Belt Hold Bullish 1H 55 07/11/2022 13:00
Harami Bullish 30 57 16/11/2022 09:30
Harami Cross 30 57 16/11/2022 09:30
Belt Hold Bearish 1M 58 02/18
Three Black Crows 1W 58 17/10/2021
Harami Bullish 1D 58 08/09/2022
Harami Cross 1D 58 08/09/2022
Belt Hold Bullish 1H 58 04/11/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 58 21/11/2022 10:00
Belt Hold Bullish 5H 59 10/10/2022 12:00
Belt Hold Bearish 1H 59 04/11/2022 09:00
Three Inside Up 1D 60 06/09/2022
Belt Hold Bearish 5H 60 10/10/2022 07:00
Tri-Star Bearish 15 60 18/11/2022 14:45
Harami Bullish 1D 61 05/09/2022
Harami Cross 1D 61 05/09/2022
Harami Bullish 5H 61 07/10/2022 14:00
Harami Cross 5H 61 07/10/2022 14:00
Deliberation Bearish 1H 61 03/11/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 61 18/11/2022 09:45
Three Inside Up 1M 64 8/17
Belt Hold Bullish 1D 64 29/08/2022
Belt Hold Bullish 1D 65 26/08/2022
Belt Hold Bullish 5H 65 04/10/2022 06:00
Bullish Engulfing 5H 65 04/10/2022 06:00
Bullish doji Star 1H 65 02/11/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 66 09/11/2022 09:30
Harami Cross Bearish 1W 67 15/08/2021
Belt Hold Bearish 1H 67 02/11/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 67 16/11/2022 09:30
Belt Hold Bullish 30 69 08/11/2022 13:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PGS

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email