CTCP Cà Phê Petec (PCF)

Hà Nội
4,100
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    3,300
  • Giá Mua/Bán:
    6,000/10,000
  • Biên độ ngày:
    4,000 - 4,300

Dữ liệu Lịch sử PCF

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/07/2022 - 17/08/2022
4,1004,2004,3004,0003.30K0.00%
4,1004,1004,1004,1000.15K-8.89%
4,5004,3004,6004,3002.73K+4.65%
4,3004,3004,3003,8000.60K0.00%
4,3004,3004,5004,3003.30K+2.38%
4,2004,3004,3004,1008.30K-2.33%
4,3005,5005,5004,3003.10K-10.42%
4,8004,8004,8004,8000.13K+11.63%
4,3004,3004,3004,30010.40K+4.88%
4,1004,2004,2004,1000.40K-2.38%
4,2004,2004,2004,2000.30K-2.33%
4,3004,3004,3004,3000.10K0.00%
4,3004,0004,3004,0005.32K+13.16%
3,8004,0004,0003,8001.50K-17.39%
4,6004,3004,6004,3000.30K+4.55%
4,4004,2004,4004,2000.30K+4.76%
4,2003,9004,3003,9001.70K-6.67%
4,5004,4004,5003,6000.70K+7.14%
4,2004,2004,2004,2000.30K+13.51%
3,7003,8003,8003,7002.40K-7.50%
4,0003,6004,3003,4002.50K0.00%
4,0003,9004,0003,9000.72K0.00%
4,0004,4004,4004,0001.12K0.00%
Cao nhất: 5,500Thấp nhất: 3,400Chênh lệch: 2,100Trung bình: 4,226% Thay đổi: 3