Patrizia Immobilien AG (PATGn)

11.760
+0.180(+1.55%)
  • Khối lượng:
    32,872
  • Giá Mua/Bán:
    11.760/0.000
  • Biên độ ngày:
    11.640 - 11.880

Dữ liệu Lịch sử PATGn

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/12/2022 - 29/01/2023
11.76011.74011.88011.64032.87K+1.55%
11.58011.80011.80011.52035.50K-0.34%
11.62011.72011.72011.44035.31K-0.68%
11.70011.90011.98011.58068.77K-0.68%
11.78011.40011.82011.36065.44K+2.97%
11.44011.12011.44011.10055.54K+4.38%
10.96011.16011.30010.90067.27K-2.32%
11.22011.00011.48011.00063.13K-3.11%
11.58011.44011.76011.320110.08K+0.52%
11.52010.92011.64010.900103.72K+6.08%
10.86010.74011.18010.500175.29K+3.23%
10.52010.64010.74010.38074.18K+0.38%
10.48010.30010.58010.20070.88K+2.34%
10.24010.46010.60010.16050.48K-3.03%
10.56010.44010.72010.42069.29K+1.73%
10.38010.58010.60010.22056.33K-1.14%
10.50010.76011.02010.50059.59K-2.42%
10.76010.68010.92010.68050.02K+1.51%
10.60010.30011.00010.30064.56K+1.92%
10.40010.34010.86010.14064.81K+0.39%
10.36010.50010.58010.30071.76K-0.77%
10.4409.86010.4609.76077.30K+5.03%
Cao nhất: 11.980Thấp nhất: 9.760Chênh lệch: 2.220Trung bình: 10.966% Thay đổi: 18.310