Packaging Corp of America (PKG)

132.97
-0.38(-0.28%)
Sau giờ đóng cửa
132.97
0.00(0.00%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    232,066
  • Biên độ ngày:
    132.62 - 133.71
  • Biên độ 52 tuần:
    110.56 - 168.50

Dữ liệu Lịch sử PKG

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/10/2022 - 27/11/2022
132.97133.04133.71132.62232.07K-0.28%
133.35133.85134.55132.43303.45K+0.02%
133.32132.24133.58131.79513.38K+1.51%
131.34128.38131.98127.69776.07K+1.78%
129.04131.07131.58128.71928.06K-0.34%
129.48128.43129.67127.19664.15K-0.30%
129.87129.97130.63129.23757.37K-0.24%
130.18131.67132.87129.35785.74K+0.33%
129.75129.25132.06128.68837.69K+0.22%
129.47125.82130.25125.05764.72K+3.51%
125.08123.97125.12121.971.40M+4.22%
120.01120.99121.32119.43790.53K-1.32%
121.61123.14123.58121.151.15M-0.82%
122.61125.16125.17122.19768.02K-1.52%
124.50123.62125.37122.43989.98K+2.70%
121.23118.23122.01117.951.01M+2.27%
118.54119.81122.29118.02881.46K-1.70%
120.59121.76122.41118.94831.55K+0.32%
120.21119.86121.22118.41862.74K-0.41%
120.70118.83121.16118.23858.49K+1.22%
119.25116.56121.66116.371.26M+2.48%
Cao nhất: 134.55Thấp nhất: 116.37Chênh lệch: 18.18Trung bình: 125.86% Thay đổi: 14.27