Mullen Automotive Inc (MULN)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
0.5500
-0.0401
(-6.80%)
Đóng cửa
0.5460
-0.0040
(-0.73%)
Trước giờ mở cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
0.5450
0.6169
Biên độ 52 tuần
0.3901
137.2500
Khối lượng
30,396,088
Giá đ.cửa hôm trước
0.5901
Giá mở cửa
0.594
Biên độ ngày
0.545-0.6169
Biên độ 52 tuần
0.3901-137.25
Khối lượng
30,396,088
KLTB (3 thg)
63,179,665
Thay đổi 1 năm
-99.44%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
184,168,720
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

43.71
CVNA
-7.98%
26.40
AI
-3.19%
27.84
UPST
-2.42%
8.32
SOFI
-3.48%
14.75
PLTR
-2.64%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về MULN?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Báo cáo Thu nhập B