MercadoLibre Inc DRC (MELI)

5,190.00
-109.50(-2.07%)
  • Khối lượng:
    7,786
  • Giá Mua/Bán:
    5,190.00/5,208.00
  • Biên độ ngày:
    5,155.00 - 5,299.00

Dữ liệu Lịch sử MELI

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/10/2022 - 26/11/2022
5,208.005,299.005,299.005,155.007.84K-1.83%
5,305.005,220.005,400.005,070.003.81K+1.38%
5,233.005,105.005,398.505,105.0015.90K-0.85%
5,278.005,370.005,499.505,044.5016.43K-1.35%
5,350.005,214.005,367.505,210.0014.19K+2.98%
5,195.005,200.005,203.005,062.0042.07K-1.24%
5,260.005,389.005,406.505,208.5028.36K-3.34%
5,442.005,070.505,450.005,070.5069.82K+9.50%
4,970.005,000.005,066.004,900.0018.13K-1.19%
5,030.004,800.005,099.004,762.0046.36K+4.66%
4,806.004,755.005,147.004,735.0057.95K+5.86%
4,540.004,734.004,750.004,513.0061.94K-4.10%
4,734.004,760.004,831.004,600.0022.85K-0.34%
4,750.004,785.004,874.004,681.0026.55K+0.21%
4,740.004,635.004,965.004,635.00125.01K+6.52%
4,450.004,367.004,640.004,350.0052.26K+3.03%
4,319.004,568.504,615.504,288.0048.20K-7.12%
4,650.004,720.004,770.004,631.5038.56K+0.80%
4,613.004,450.004,637.004,399.0048.09K+2.65%
4,494.004,260.004,515.004,208.0030.87K+4.78%
4,289.004,294.004,379.504,235.0018.03K+1.30%
4,234.004,390.004,473.004,225.0030.83K-3.55%
Cao nhất: 5,499.50Thấp nhất: 4,208.00Chênh lệch: 1,291.50Trung bình: 4,858.64% Thay đổi: 18.63