LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA ADR (LVMUY)

180.550
+2.220(+1.24%)
Sau giờ đóng cửa
180.230
-0.320(-0.177%)
- Dữ Liệu Trì Hoãn
  • Khối lượng:
    140,620
  • Giá Mua/Bán:
    0.000/0.000
  • Biên độ ngày:
    179.340 - 180.740
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

Louis Vuitton ADR đã đạt mức giá giao dịch cao nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Bình luận LVMUY

Bạn cảm thấy thế nào về Louis Vuitton ADR?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)