LL Flooring Holdings Inc (LL)

NYSE
4.53
+0.06(+1.34%)
Sau giờ đóng cửa
4.54
+0.01(+0.22%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    658,213
  • Biên độ ngày:
    4.48 - 4.70
  • Biên độ 52 tuần:
    2.75 - 12.45

Dữ liệu Lịch sử LL

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/05/2023 - 03/06/2023
4.534.624.704.48658.23K+1.34%
4.474.484.684.32927.13K-0.67%
4.504.915.524.167.72M+8.70%
4.144.484.484.07619.84K-7.17%
4.464.274.474.04536.52K+4.69%
4.264.104.874.042.64M+10.94%
3.844.094.113.81274.17K-5.42%
4.063.944.213.93946.58K+2.53%
3.963.894.013.71741.52K+1.54%
3.903.803.913.73667.26K+3.45%
3.773.753.813.65478.50K0.00%
3.773.483.793.43836.00K+7.71%
3.503.563.583.281.15M-3.58%
3.633.503.633.50340.31K+3.13%
3.523.333.583.321.02M+5.71%
3.333.303.373.25283.79K+0.91%
3.303.293.343.23496.78K+1.85%
3.243.003.242.94771.87K+5.88%
3.063.263.262.751.67M-13.80%
3.553.623.703.51712.12K+0.57%
3.533.473.583.47422.65K+0.86%
3.503.423.633.39576.16K+2.94%
Cao nhất: 5.52Thấp nhất: 2.75Chênh lệch: 2.77Trung bình: 3.81% Thay đổi: 33.24