Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Erection Mechanical JSC (L35)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
5,400.0 +0.0    +0.00%
20/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000L359 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 5,200.0 / 5,400.0
 • Biên độ ngày: 5,200.0 - 5,400.0
Erection Mechanical JSC 5,400.0 +0.0 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Thrusting Bearish 1M 2 8/21
Tri-Star Bullish 15 2 20/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1W 3 26/09/2021
Dark Cloud Cover 1W 3 26/09/2021
Belt Hold Bullish 1H 3 19/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 3 19/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 30 3 19/10/2021 13:30
Three Outside Up 30 3 19/10/2021 13:30
Tri-Star Bearish 15 3 19/10/2021 14:45
Bullish Engulfing 1M 4 6/21
Belt Hold Bullish 1M 4 6/21
Inverted Hammer 1M 5 5/21
Belt Hold Bullish 1W 5 12/09/2021
Inverted Hammer 1W 6 05/09/2021
Bullish Hammer 1M 7 3/21
Harami Cross Bearish 1M 8 02/21
Belt Hold Bullish 1W 8 22/08/2021
Tri-Star Bullish 5H 8 07/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1W 9 01/08/2021
Evening Doji Star 1M 10 12/20
Evening Star 1M 10 12/20
Belt Hold Bearish 1M 10 12/20
Engulfing Bearish 1M 10 12/20
Abandoned Baby Bearish 1M 10 12/20
Doji Star Bearish 1D 10 04/10/2021
Tri-Star Bearish 1W 11 18/07/2021
Doji Star Bearish 5H 11 04/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1M 12 9/20
Bullish Engulfing 1M 12 9/20
Belt Hold Bullish 1D 12 30/09/2021
Bullish Engulfing 1D 12 30/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 12 07/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 5H 13 30/09/2021 12:00
Bullish Engulfing 5H 13 30/09/2021 12:00
Bullish doji Star 1W 14 06/06/2021
Harami Bullish 1W 14 06/06/2021
Harami Cross 1W 14 06/06/2021
Tri-Star Bearish 1D 14 28/09/2021
Tri-Star Bearish 1H 14 05/10/2021 13:00
Kicking Bearish 1W 15 23/05/2021
Tri-Star Bullish 30 15 07/10/2021 11:00
Bullish doji Star 1M 17 4/20
Belt Hold Bullish 1W 17 02/05/2021
Tri-Star Bearish 30 17 05/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 5H 18 24/09/2021 06:00
Tri-Star Bearish 1H 18 01/10/2021 10:00
Engulfing Bearish 1M 19 02/20
Three Line Strike 1M 19 02/20
Harami Cross Bearish 1D 19 20/09/2021
Tri-Star Bullish 15 20 07/10/2021 11:00
Dragonfly Doji 1W 21 28/03/2021
Doji Star Bearish 1D 21 15/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 22 20/09/2021 12:00
Tri-Star Bearish 30 22 01/10/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 22 05/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 5H 23 20/09/2021 07:00
Harami Cross Bearish 1W 24 31/01/2021
Harami Cross Bearish 1D 24 08/09/2021
Tri-Star Bullish 30 25 30/09/2021 10:30
Tri-Star Bullish 1D 27 26/08/2021
Tri-Star Bearish 15 27 01/10/2021 10:00
Doji Star Bearish 1M 28 4/19
Doji Star Bearish 1H 28 23/09/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1W 29 29/11/2020
Engulfing Bearish 1W 29 29/11/2020
Tri-Star Bullish 1D 29 06/08/2021
Harami Cross Bearish 5H 29 08/09/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 30 30/09/2021 10:45
Tri-Star Bearish 1D 31 23/07/2021
Tri-Star Bearish 30 31 24/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 1W 32 30/08/2020
Tri-Star Bearish 5H 32 31/08/2021 07:00
Tri-Star Bullish 1H 32 20/09/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 33 20/09/2021 09:00
Doji Star Bearish 30 33 23/09/2021 14:30
Tri-Star Bullish 5H 34 26/08/2021 07:00
Belt Hold Bullish 15 35 24/09/2021 14:15
Bullish Engulfing 15 35 24/09/2021 14:15
Harami Cross Bearish 1W 36 21/06/2020
Tri-Star Bearish 15 36 24/09/2021 13:15
Tri-Star Bearish 1D 37 25/05/2021
Tri-Star Bullish 5H 37 26/07/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1M 39 5/18
Bullish Engulfing 1W 39 31/05/2020
Tri-Star Bullish 5H 39 23/07/2021 13:00
Tri-Star Bullish 30 39 20/09/2021 14:30
Tri-Star Bearish 5H 40 23/07/2021 08:00
Tri-Star Bearish 1H 40 08/09/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 40 20/09/2021 09:00
Bullish Hammer 1M 43 01/18
Bullish doji Star 1W 43 03/05/2020
Tri-Star Bullish 1D 43 16/04/2021
Belt Hold Bullish 1H 44 31/08/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 44 31/08/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1W 45 19/04/2020
Bullish Engulfing 1W 45 19/04/2020
Doji Star Bearish 1D 45 12/04/2021
Tri-Star Bearish 1H 45 31/08/2021 09:00
Tri-Star Bearish 5H 46 25/05/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 46 20/09/2021 14:45
Engulfing Bearish 1W 47 15/03/2020
Belt Hold Bearish 1W 47 15/03/2020
Tri-Star Bearish 15 47 20/09/2021 09:15
Deliberation Bearish 1W 48 08/03/2020
Doji Star Bearish 1W 48 08/03/2020
Tri-Star Bullish 1H 48 26/08/2021 09:00
Tri-Star Bearish 30 48 08/09/2021 13:30
Three Outside Up 1W 49 01/03/2020
Tri-Star Bearish 1H 49 25/08/2021 14:00
Homing Pigeon 1M 50 6/17
Bullish Engulfing 1W 50 23/02/2020
Abandoned Baby Bullish 1W 50 23/02/2020
Belt Hold Bullish 1D 50 30/03/2021
Bullish doji Star 1W 51 16/02/2020
Tri-Star Bullish 1D 52 26/03/2021
Tri-Star Bullish 5H 52 16/04/2021 05:00
Tri-Star Bearish 30 52 07/09/2021 09:00
Engulfing Bearish 1M 53 3/17
Tri-Star Bearish 5H 53 15/04/2021 09:00
Tri-Star Bearish 5H 55 08/04/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 55 31/08/2021 09:30
Tri-Star Bearish 15 55 08/09/2021 13:45
Doji Star Bearish 1W 56 12/01/2020
Tri-Star Bullish 1H 56 23/07/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 56 31/08/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1H 57 23/07/2021 09:00
Bullish doji Star 1M 58 10/16
Shooting Star 1W 59 22/12/2019
Tri-Star Bullish 1D 59 26/01/2021
Tri-Star Bearish 15 59 07/09/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1D 60 20/01/2021
Tri-Star Bearish 30 60 25/08/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 60 31/08/2021 13:45
Bullish doji Star 5H 61 30/03/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 61 07/06/2021 13:00
Shooting Star 1M 62 6/16
Three Outside Up 1M 62 6/16
Three Outside Up 1W 62 01/12/2019
Morning Star 1M 63 5/16
Three Inside Up 1M 63 5/16
Morning Doji Star 1M 63 5/16
Bullish Engulfing 1M 63 5/16
Bullish Engulfing 1W 63 24/11/2019
Harami Bullish 1D 63 11/01/2021
Harami Cross 1D 63 11/01/2021
Tri-Star Bullish 5H 63 26/03/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1H 63 25/05/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 63 31/08/2021 09:30
Harami Cross 1M 64 4/16
Harami Bullish 1M 64 4/16
Bullish doji Star 1M 64 4/16
Tri-Star Bearish 1H 64 25/05/2021 11:00
Tri-Star Bearish 15 64 31/08/2021 09:15
Engulfing Bearish 1M 65 3/16
Tri-Star Bullish 1W 65 29/09/2019
Tri-Star Bullish 30 65 26/07/2021 09:30
Tri-Star Bearish 30 66 26/07/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 67 26/08/2021 09:30
Doji Star Bearish 1W 68 21/07/2019
Tri-Star Bearish 15 68 25/08/2021 14:15
Tri-Star Bullish 30 69 23/07/2021 09:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận L35

Viết cảm nghĩ của bạn về Erection Mechanical JSC
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email