Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
5,300.0 0.0    0.00%
14:25:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000LM70 
 • Khối lượng: 3,900
 • Giá Mua/Bán: 5,000.0 / 5,400.0
 • Biên độ ngày: 5,000.0 - 5,300.0
Lilama 7 5,300.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Engulfing Bearish 1H Hiện tại
Tri-Star Bullish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 30 2 21/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 30 2 21/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 5H 3 21/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 30 3 21/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 3 22/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 4 21/10/2021 11:00
Harami Bearish 1M 5 5/21
Harami Cross Bearish 1M 5 5/21
Deliberation Bearish 1D 6 14/10/2021
Bullish Engulfing 5H 6 19/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 5H 6 19/10/2021 11:00
Tri-Star Bearish 15 7 21/10/2021 11:00
Abandoned Baby Bullish 5H 9 18/10/2021 05:00
Belt Hold Bullish 5H 9 18/10/2021 05:00
Doji Star Bearish 1H 9 19/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 9 20/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1H 10 19/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 10 19/10/2021 13:00
Abandoned Baby Bullish 1D 11 07/10/2021
Bullish Engulfing 1D 11 07/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 11 15/10/2021 07:00
Doji Star Bearish 30 11 19/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 11 20/10/2021 14:15
Dragonfly Doji 1D 12 06/10/2021
Tri-Star Bearish 15 12 20/10/2021 09:30
Bullish Engulfing 1M 13 9/20
Doji Star Bearish 5H 13 14/10/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1W 14 11/07/2021
Bullish doji Star 1M 15 7/20
Bullish Engulfing 5H 16 12/10/2021 09:00
Bullish doji Star 1H 16 15/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1D 17 29/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 17 15/10/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 17 15/10/2021 10:00
Falling Three Methods 1W 18 06/06/2021
Abandoned Baby Bearish 1D 20 24/09/2021
Belt Hold Bearish 1D 20 24/09/2021
Engulfing Bearish 1D 20 24/09/2021
Evening Doji Star 1D 20 24/09/2021
Evening Star 1D 20 24/09/2021
Deliberation Bearish 5H 20 08/10/2021 05:00
Doji Star Bearish 5H 20 08/10/2021 05:00
Belt Hold Bearish 1M 21 01/20
Engulfing Bearish 1M 21 01/20
Thrusting Bearish 1W 21 16/05/2021
Abandoned Baby Bullish 30 21 18/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 30 21 18/10/2021 09:00
Bullish doji Star 30 22 15/10/2021 14:00
Deliberation Bearish 1M 23 9/19
Doji Star Bearish 1M 23 9/19
Belt Hold Bearish 30 23 15/10/2021 10:00
Engulfing Bearish 30 23 15/10/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 25 04/10/2021 11:00
Doji Star Bearish 1H 25 13/10/2021 09:00
Harami Bullish 1D 26 16/09/2021
Harami Cross 1D 26 16/09/2021
Bullish Engulfing 1H 26 12/10/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 26 14/10/2021 14:00
Separating Lines Bullish 1W 27 04/04/2021
Engulfing Bearish 1D 27 15/09/2021
Three Outside Down 1W 28 28/03/2021
Deliberation Bearish 1D 28 14/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 28 11/10/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 28 15/10/2021 10:15
Harami Bullish 1M 29 3/19
Harami Cross 1M 29 3/19
Engulfing Bearish 1W 29 21/03/2021
Evening Doji Star 1W 29 21/03/2021
Three Outside Up 1D 29 13/09/2021
Deliberation Bearish 1W 30 14/03/2021
Doji Star Bearish 1W 30 14/03/2021
Bullish Engulfing 1D 30 10/09/2021
Doji Star Bearish 30 30 13/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 32 28/09/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 32 28/09/2021 10:00
Three Outside Up 1D 34 01/09/2021
Bullish doji Star 5H 34 27/09/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1W 35 07/02/2021
Belt Hold Bullish 1D 35 31/08/2021
Bullish Engulfing 1D 35 31/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 35 24/09/2021 06:00
Engulfing Bearish 5H 35 24/09/2021 06:00
Doji Star Bearish 30 35 13/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 35 14/10/2021 09:00
Bullish Engulfing 1W 36 31/01/2021
Belt Hold Bullish 1W 36 31/01/2021
Bullish doji Star 1M 37 5/18
Belt Hold Bearish 5H 37 23/09/2021 05:00
Homing Pigeon 1H 37 06/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 15 37 13/10/2021 14:00
Deliberation Bearish 5H 38 22/09/2021 14:00
Doji Star Bearish 5H 38 22/09/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 39 11/10/2021 10:30
Tri-Star Bearish 15 39 13/10/2021 11:00
Three Inside Up 1W 40 03/01/2021
Doji Star Bearish 1D 40 24/08/2021
Three Outside Up 1D 40 24/08/2021
Belt Hold Bullish 1H 40 04/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 40 04/10/2021 14:00
Doji Star Bearish 1M 41 01/18
Harami Bullish 1W 41 27/12/2020
Harami Cross 1W 41 27/12/2020
Belt Hold Bullish 1D 41 23/08/2021
Bullish Engulfing 1D 41 23/08/2021
Tri-Star Bearish 30 41 08/10/2021 14:30
Engulfing Bearish 1W 42 20/12/2020
Belt Hold Bearish 1W 42 20/12/2020
Engulfing Bearish 1M 43 11/17
Harami Bullish 1D 44 17/08/2021
Harami Cross 1D 44 17/08/2021
Engulfing Bearish 1D 45 16/08/2021
Belt Hold Bullish 30 45 07/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 15 45 13/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1M 47 7/17
Engulfing Bearish 1W 47 15/11/2020
Three Outside Up 1D 47 12/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 47 15/09/2021 07:00
Belt Hold Bullish 1D 48 11/08/2021
Bullish Engulfing 1D 48 11/08/2021
Harami Bullish 30 48 06/10/2021 14:00
Harami Cross 30 48 06/10/2021 14:00
Belt Hold Bearish 5H 49 14/09/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1W 50 25/10/2020
Belt Hold Bearish 1D 51 06/08/2021
Dark Cloud Cover 1D 51 06/08/2021
Tri-Star Bullish 15 51 11/10/2021 10:45
Three Outside Up 1D 52 04/08/2021
Tri-Star Bearish 30 52 05/10/2021 14:00
Doji Star Bearish 1M 53 01/17
Belt Hold Bearish 1W 53 04/10/2020
Dark Cloud Cover 1W 53 04/10/2020
Belt Hold Bullish 1D 53 03/08/2021
Bullish Engulfing 1D 53 03/08/2021
Tri-Star Bearish 15 53 08/10/2021 14:45
On Neck Bearish 1M 55 11/16
Bullish doji Star 1M 55 11/16
Dragonfly Doji 1M 55 11/16
Harami Bullish 1M 55 11/16
Harami Cross 1M 55 11/16
Tri-Star Bullish 1H 56 28/09/2021 10:00
Tri-Star Bearish 1H 57 28/09/2021 09:00
Doji Star Bearish 1D 58 27/07/2021
Three Outside Up 1D 58 27/07/2021
Bullish doji Star 30 58 04/10/2021 09:30
Harami Bullish 30 58 04/10/2021 09:30
Harami Cross 30 58 04/10/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1D 59 26/07/2021
Bullish Engulfing 1D 59 26/07/2021
Belt Hold Bearish 1W 61 09/08/2020
Engulfing Bearish 1W 61 09/08/2020
Harami Bullish 1D 61 22/07/2021
Harami Cross 1D 61 22/07/2021
Bullish doji Star 5H 61 31/08/2021 07:00
Harami Bullish 5H 61 31/08/2021 07:00
Harami Cross 5H 61 31/08/2021 07:00
Bullish Engulfing 1W 62 19/07/2020
Belt Hold Bearish 1D 62 21/07/2021
Engulfing Bearish 1D 62 21/07/2021
Belt Hold Bullish 1H 62 24/09/2021 10:00
Dragonfly Doji 1W 63 12/07/2020
Bullish doji Star 5H 63 27/08/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1H 63 24/09/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 63 24/09/2021 09:00
Homing Pigeon 15 63 06/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1W 64 05/07/2020
Belt Hold Bearish 5H 64 26/08/2021 07:00
Belt Hold Bullish 30 64 30/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 1D 65 16/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 65 25/08/2021 06:00
Tri-Star Bearish 30 66 29/09/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 66 05/10/2021 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận LM7

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Lilama 7
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email