Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Lapco Holdings Ltd (8472)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.790 +0.130    +19.70%
14:47:33 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo HKD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hồng Kông
Mã ISIN:  KYG5380R1020 
 • Khối lượng: 3,945,000
 • Giá Mua/Bán: 0.770 / 0.790
 • Biên độ ngày: 0.670 - 0.830
Lapco 0.790 +0.130 +19.70%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Dark Cloud Cover 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1H 2 07/12/2021 12:00
Harami Cross 1H 2 07/12/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1D 3 02/12/2021
Engulfing Bearish 1D 3 02/12/2021
Harami Cross Bearish 1D 4 01/12/2021
Belt Hold Bullish 15 4 07/12/2021 10:45
Abandoned Baby Bullish 1H 5 07/12/2021 08:00
Morning Doji Star 1H 5 07/12/2021 08:00
Morning Star 1H 5 07/12/2021 08:00
On Neck Bearish 5H 6 02/12/2021 10:00
Bullish doji Star 1H 6 06/12/2021 15:00
Deliberation Bearish 1D 7 26/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 7 02/12/2021 05:00
Abandoned Baby Bullish 30 8 07/12/2021 08:30
Morning Doji Star 30 8 07/12/2021 08:30
Morning Star 30 8 07/12/2021 08:30
Belt Hold Bullish 1D 9 24/11/2021
Bullish doji Star 30 9 06/12/2021 15:00
Kicking Bearish 30 10 06/12/2021 14:30
Harami Cross 1H 14 02/12/2021 14:00
Harami Bullish 1H 14 02/12/2021 14:00
Bullish doji Star 1H 14 02/12/2021 14:00
Bullish doji Star 15 14 06/12/2021 15:00
Engulfing Bearish 1W 15 22/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 15 24/11/2021 07:00
Bullish doji Star 1H 16 02/12/2021 10:00
Harami Bullish 1H 16 02/12/2021 10:00
Harami Cross 1H 16 02/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1H 17 02/12/2021 09:00
Three Outside Up 1M 18 6/20
Harami Cross 5H 18 22/11/2021 15:00
Downside Gap Three Methods 5H 18 22/11/2021 15:00
Harami Bullish 5H 18 22/11/2021 15:00
Bullish Engulfing 1M 19 5/20
Bullish doji Star 30 19 02/12/2021 12:30
Harami Bullish 30 19 02/12/2021 12:30
Harami Cross 30 19 02/12/2021 12:30
Belt Hold Bearish 1D 20 09/11/2021
Belt Hold Bullish 15 21 06/12/2021 10:15
Three Outside Up 1M 22 02/20
Doji Star Bearish 1D 22 05/11/2021
Bullish doji Star 30 22 02/12/2021 10:00
Harami Bullish 30 22 02/12/2021 10:00
Harami Cross 30 22 02/12/2021 10:00
Bullish Engulfing 1M 23 01/20
Harami Cross Bearish 1H 23 29/11/2021 14:00
Harami Cross 5H 24 17/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 24 29/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 24 29/11/2021 13:00
Harami Cross 15 25 03/12/2021 09:00
Harami Bullish 15 25 03/12/2021 09:00
Bullish Hammer 5H 26 16/11/2021 14:00
Harami Bullish 1H 26 25/11/2021 15:00
Harami Cross 1H 26 25/11/2021 15:00
Deliberation Bearish 30 27 30/11/2021 14:00
Doji Star Bearish 30 27 30/11/2021 14:00
Gravestone Doji 30 27 30/11/2021 14:00
Bullish Hammer 1D 28 28/10/2021
Thrusting Bearish 5H 28 15/11/2021 13:00
Three Outside Up 30 28 30/11/2021 13:30
Stick Sandwich 1M 29 7/19
Tri-Star Bullish 1H 29 25/11/2021 12:00
Bullish Engulfing 30 29 30/11/2021 13:00
Deliberation Bearish 30 30 30/11/2021 12:30
Doji Star Bearish 30 30 30/11/2021 12:30
Bullish doji Star 15 30 02/12/2021 12:15
Harami Bullish 15 30 02/12/2021 12:15
Harami Cross 15 30 02/12/2021 12:15
Bullish Engulfing 1M 31 5/19
Doji Star Bearish 1W 31 02/05/2021
Harami Cross Bearish 5H 32 11/11/2021 14:00
Harami Bullish 1H 33 24/11/2021 15:00
Harami Cross 1H 33 24/11/2021 15:00
Harami Cross Bearish 30 33 29/11/2021 14:30
Belt Hold Bullish 30 34 29/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 30 34 29/11/2021 13:00
Bullish doji Star 15 34 02/12/2021 09:45
Harami Bullish 15 34 02/12/2021 09:45
Harami Cross 15 34 02/12/2021 09:45
Three Outside Up 1M 35 01/19
Engulfing Bearish 1D 35 19/10/2021
Belt Hold Bearish 1D 35 19/10/2021
Bullish Engulfing 1M 36 12/18
Three Inside Up 1M 36 12/18
Abandoned Baby Bearish 5H 36 09/11/2021 12:00
Belt Hold Bearish 5H 36 09/11/2021 12:00
Engulfing Bearish 5H 36 09/11/2021 12:00
Evening Doji Star 5H 36 09/11/2021 12:00
Evening Star 5H 36 09/11/2021 12:00
Harami Bullish 30 36 25/11/2021 15:00
Harami Cross 30 36 25/11/2021 15:00
Harami Cross 1M 37 11/18
Harami Bullish 1M 37 11/18
Doji Star Bearish 5H 37 09/11/2021 07:00
Abandoned Baby Bullish 5H 38 04/11/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1H 38 24/11/2021 09:00
Bullish Engulfing 1H 38 24/11/2021 09:00
Three Inside Up 1H 38 24/11/2021 09:00
Bullish doji Star 1H 39 23/11/2021 15:00
Harami Bullish 1H 39 23/11/2021 15:00
Harami Cross 1H 39 23/11/2021 15:00
Evening Star 15 40 30/11/2021 14:30
Abandoned Baby Bearish 15 40 30/11/2021 14:30
Evening Doji Star 15 40 30/11/2021 14:30
Engulfing Bearish 15 40 30/11/2021 14:30
Bullish Engulfing 1M 41 7/18
Belt Hold Bearish 1W 41 21/02/2021
Bullish Hammer 1W 41 21/02/2021
Tri-Star Bullish 30 41 25/11/2021 12:00
Tri-Star Bullish 1W 42 14/02/2021
Dark Cloud Cover 5H 42 01/11/2021 09:00
Doji Star Bearish 15 43 30/11/2021 13:30
Separating Lines Bullish 15 44 30/11/2021 13:15
Harami Bullish 1H 45 22/11/2021 14:00
Harami Cross 1H 45 22/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 45 30/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 15 45 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 46 24/11/2021 14:30
Engulfing Bearish 30 46 24/11/2021 14:30
Belt Hold Bullish 1W 47 10/01/2021
Belt Hold Bearish 1H 47 22/11/2021 12:00
Doji Star Bearish 15 47 30/11/2021 12:30
Bullish doji Star 1H 48 19/11/2021 15:00
Doji Star Bearish 15 49 30/11/2021 10:45
Belt Hold Bullish 1D 50 23/09/2021
Bullish Hammer 1H 50 19/11/2021 13:00
Homing Pigeon 1D 51 21/09/2021
Harami Cross Bearish 1H 51 19/11/2021 12:00
Harami Cross Bearish 30 51 24/11/2021 10:30
Tri-Star Bearish 15 51 29/11/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 52 29/11/2021 13:15
Doji Star Bearish 1W 53 29/11/2020
Deliberation Bearish 1W 53 29/11/2020
Harami Bullish 15 55 25/11/2021 15:00
Harami Cross 15 55 25/11/2021 15:00
Thrusting Bearish 1H 57 18/11/2021 13:00
Three Black Crows 5H 58 20/10/2021 07:00
Inverted Hammer 5H 58 20/10/2021 07:00
Harami Bullish 30 58 23/11/2021 13:00
Harami Cross 30 58 23/11/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1W 59 18/10/2020
Homing Pigeon 1D 59 09/09/2021
Harami Cross 1H 59 18/11/2021 10:00
Harami Bullish 1H 59 18/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 59 25/11/2021 13:15
Belt Hold Bearish 5H 60 19/10/2021 06:00
Belt Hold Bullish 30 60 23/11/2021 12:00
Dragonfly Doji 1W 61 04/10/2020
Tri-Star Bearish 15 61 25/11/2021 10:30
Falling Three Methods 1H 62 17/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 63 17/11/2021 12:00
Harami Cross 1W 64 13/09/2020
Harami Bullish 1W 64 13/09/2020
Bullish doji Star 1W 64 13/09/2020
Deliberation Bearish 1D 64 01/09/2021
Doji Star Bearish 1D 64 01/09/2021
Homing Pigeon 30 65 22/11/2021 14:00
Bullish doji Star 5H 66 08/10/2021 15:00
Harami Bullish 1H 67 16/11/2021 15:00
Harami Cross 1H 67 16/11/2021 15:00
Thrusting Bearish 30 67 22/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 68 22/11/2021 12:30
Tri-Star Bullish 15 68 24/11/2021 13:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 8472

Viết cảm nghĩ của bạn về Lapco Holdings Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email