Komercijalna B (KMBN_p)

4,198.00
+77.00(+1.87%)
  • Khối lượng:
    657
  • Giá Mua/Bán:
    700.00/740.00
  • Biên độ ngày:
    4,120.00 - 4,201.00
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

Dữ liệu Lịch sử KMBN_p

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
17/12/2021 - 12/08/2022
4,198.004,120.004,201.004,120.000.66K+1.87%
4,121.004,121.004,121.004,121.000.40K+0.49%
4,101.004,101.004,101.004,100.000.29K-1.13%
4,148.004,099.004,180.004,099.001.58K+3.57%
4,005.004,001.004,005.004,001.000.25K-1.50%
4,066.004,150.004,150.003,900.001.06K+2.68%
3,960.003,900.004,000.003,900.005.20K+2.96%
3,846.003,750.003,850.003,750.001.06K+2.56%
3,750.003,750.003,750.003,750.000.10K-1.32%
3,800.003,800.003,800.003,800.000.20K0.00%
3,800.003,800.003,801.003,798.002.44K0.00%
3,800.003,800.003,800.003,800.000.46K+4.11%
3,650.003,650.003,650.003,650.000.03K0.00%
3,650.003,650.003,650.003,650.000.02K-1.38%
3,701.003,300.003,800.003,300.002.28K+15.44%
3,206.003,000.003,299.003,000.000.16K+9.61%
2,925.002,925.002,925.002,925.000.02K0.00%
2,925.002,925.002,925.002,925.000.10K+29.94%
2,251.002,251.002,251.002,251.000.01K-6.87%
2,417.002,400.002,500.002,400.000.12K+3.73%
2,330.002,330.002,330.002,330.000.04K-5.44%
2,464.002,497.002,497.002,380.000.04K+2.62%
2,401.002,350.002,401.002,350.000.13K+2.17%
2,350.002,350.002,350.002,350.000.03K-10.61%
2,629.002,500.002,630.002,500.000.18K+2.86%
2,556.002,550.002,650.002,550.002.12K-2.78%
2,629.002,550.002,650.002,550.000.05K-6.11%
2,800.002,800.002,800.002,800.000.02K-0.43%
2,812.002,800.002,849.002,800.000.09K-0.64%
2,830.002,830.002,830.002,830.000.15K-32.59%
Cao nhất: 4,201.00Thấp nhất: 2,251.00Chênh lệch: 1,950.00Trung bình: 3,270.70% Thay đổi: 0.00